Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4301-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: Przygotowanie i zrealizowanie części badań do pracy magisterskiej

2. Umiejętności: Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania metod do badań własnych

2. Kompetencje: Nabycie kompetencji z zakresu samodzielengo prowadzenia badań

(KW_08, KU_02, KU_08,)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia terenowe

Bilans punktów ECTS:

Kwerenda biblioteczna 5 godzin,

badania w terenie - 40 godzin,

analiza i opracowanie materiału statystycznego 15 godzin,

czytanie literatury 10 godzin,

przygotowanie raportu końcowego 5 godzin

Razem 75 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Zapoznanie się z tematyką prac badawczych podejmowanych w Zakładzie

Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Planowanie i przeprowadzenie badań z zakresu geografii turyzmu, zbieranie danych w terenie, ich opracowanie oraz prezentacja wyników. Zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi w badaniach z zakresu turystyki oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania do realizacji pracy magisterskiej.

Literatura:

Wybór literetury w zależności od problematyki badawczej studenta

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla specjalności Turystyka na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: Przygotowanie i zrealizowanie części badań do pracy magisterskiej

2. Umiejętności: Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania metod do badań własnych

2. Kompetencje: Nabycie kompetencji z zakresu samodzielengo prowadzenia badań

(KW_08, KU_02, KU_08,)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia terenowe

Bilans punktów ECTS:

Kwerenda biblioteczna 5 godzin,

badania w terenie - 40 godzin,

analiza i opracowanie materiału statystycznego 15 godzin,

czytanie literatury 10 godzin,

przygotowanie raportu końcowego 5 godzin

Razem 75 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Zapoznanie się z tematyką prac badawczych podejmowanych w Zakładzie

Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Planowanie i przeprowadzenie badań z zakresu geografii turyzmu, zbieranie danych w terenie, ich opracowanie oraz prezentacja wyników. Zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi w badaniach z zakresu turystyki oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania do realizacji pracy magisterskiej.

Literatura:

Wybór literetury w zależności od problematyki badawczej studenta

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla specjalności Turystyka na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.