Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4403-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Marek Grochowicz, Krzysztof Gwosdz, Magdalena Miśkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne:

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnictwo w kursie wymaga uzyskania pozytywnej opinii podczas rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej ocenę motywacji i przygotowania merytorycznego.

Rekrutacja na semestr jesienny 2019/2020 odbędzie się w 1. połowie września 2019.


Forma i warunki zaliczenia:

Obecność oraz aktywny udział (znajomość literatury) w zajęciach organizacyjnych, konsultacyjnych i podsumowujących, realizacja zadań w trakcie zajęć.

Przeprowadzenie badań terenowych zgodnie z zasadami i harmonogramem ustalonym w trakcie zajęć.

Opracowanie i prezentacja wyników badań zgodnie z zasadami i harmonogramem ustalonym w trakcie zajęć.

Złożenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych badań zgodnie z zasadami i harmonogramem ustalonym w trakcie zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie prezentacji i raportów z badania zgodnie z zasadami i kryteriami przedstawionymi na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

20 godz. konwersatorium

40 godz. ćwiczenia terenowe

10 godz. indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącym

Praca własna studentów:

15 godz. czytanie literatury

30 godz. przetwarzanie i opracowanie danych

15 godz. przygotowanie prezentacji i raportów


Skrócony opis:

Realizacja interdyscyplinarnych projektów badawczych ze studentami i prowadzącymi z innych jednostek naukowo-badawczych.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci i studentki Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej realizować wspólne będą badania ze studentami innych kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni. Celem kursu jest przeprowadzenie badań w wybranej przestrzeni miasta z wykorzystaniem narzędzi stosowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, itp.). Studenci biorący udział w kursie będą mogli zdobyć umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych, praktycznego zastosowania różnych metod badań terenowych, ich analizy i prezentowania.

Literatura:

dostosowana do potrzeb badań w danym roku, przekazywana studentom na w trakcie zajęć

Uwagi:

Rekrutacja na semestr jesienny 2019/2020 odbędzie się w 1. połowie września 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.