Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w turystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4414-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Marketing w turystyce
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- posiada wiedzę na temat zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie i regionie turystycznym. (Geogr_II, KW-08, KW_02; Geogr_I: KW_11, KW_02)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystać wiedzę marketingową do projektowania działań związanych z rozwojem turystyki w miejscowości i regionie (Geogr_I: KU_13; Geogr II – K_U04)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności prowadzenia badań marketingowych w sposób rzetelny i wiarygodny (Geogr_II: KKS_02, KKS_04; Geogr_I: KKS_02)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie opracowania na zadany temat i wygłoszenie referatu.

Egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania rynku turystycznego, instrumentami oddziaływania marketingowego oraz specyfiką wykorzystania marketingu w zarządzaniu rozwojem turystyki w miejscowości i regionie.

Pełny opis:

Rynek turystyczny i jego podmioty. Kryteria segmentacji rynku turystycznego. Podstawowe narzędzia marketingu turystycznego. Badania marketingowe. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. Marketing w zarządzaniu rozwojem turystyki w regionie. Promocja turystyczna regionu.

Literatura:

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.

Holloway J.C., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.

Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2006.

Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.

Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. PSB, Kraków 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- posiada wiedzę na temat zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie i regionie turystycznym. (Geogr_II, KW-08, KW_02; Geogr_I: KW_11, KW_02)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystać wiedzę marketingową do projektowania działań związanych z rozwojem turystyki w miejscowości i regionie (Geogr_I: KU_13; Geogr II – K_U04)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności prowadzenia badań marketingowych w sposób rzetelny i wiarygodny (Geogr_II: KKS_02, KKS_04; Geogr_I: KKS_02)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie opracowania na zadany temat i wygłoszenie referatu.

Egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania rynku turystycznego, instrumentami oddziaływania marketingowego oraz specyfiką wykorzystania marketingu w zarządzaniu rozwojem turystyki w miejscowości i regionie.

Pełny opis:

Rynek turystyczny i jego podmioty. Kryteria segmentacji rynku turystycznego. Podstawowe narzędzia marketingu turystycznego. Badania marketingowe. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. Marketing w zarządzaniu rozwojem turystyki w regionie. Promocja turystyczna regionu.

Literatura:

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.

Holloway J.C., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.

Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2006.

Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.

Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. PSB, Kraków 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.