Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5011-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna świata
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Joanna Hibner, Tomasz Kępski, Magdalena Kubal-Czerwińska, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Aneta Pawłowska-Legwand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne rozwoju turystyki w skali globalnej i regionalnej (K_W06)

- ma pogłębioną wiedzę na temat przestrzennego zróżnicowania ruchu turystycznego na świecie (K_W10)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk turystycznych na świecie; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy (K_U10)

- potrafi przygotować opracowanie monograficzne poświęcone uwarunkowaniom rozwoju turystyki w poszczególnych państwach (K_U08)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w kontekście rozwoju turystyki na świecie; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę

(KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład

Metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego- 20 godz.

Razem 70 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Podstawy przyrodnicze i kulturowe oraz kierunki rozwoju turystyki w wybranych krajach świata. Główne elementy atrakcyjności turystycznej. Znaczenie turystyki w gospodarce poszczególnych krajów. Turystyka jako czynnik przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych.

EUROPA: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Portugalia, Włochy, Grecja, Niemcy, Kraje Beneluxu, Kraje alpejskie, kraje skandynawskie, Rosja, Ukraina, kraje Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry)

AZJA: Chiny, Japonia, Indie, Tajlandia, Wietnam, Izrael, Turcja i inne kraje Bliskiego Wschodu

AFRYKA: Egipt, Tunezja, Maroko, Kenia, RPA, Namibia

AMERYKA PÓŁNOCNA i ŚRODKOWA: Kanada, USA, Meksyk, Kuba, wyspiarskie kraje Antyli

AMERYKA POŁUDNIOWA: Brazylia, Argentyna, Chile, Peru, Boliwia, Kolumbia

AUSTRALIA i OCEANIA: Australia, Nowa Zelandia, wybrane kraje Oceanii

Literatura:

Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Warszyńska J., (red.), 2000, Geografia turystyczna świata, Część I i II, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Joanna Hibner, Tomasz Kępski, Magdalena Kubal-Czerwińska, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Aneta Pawłowska-Legwand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne rozwoju turystyki w skali globalnej i regionalnej (K_W06)

- ma pogłębioną wiedzę na temat przestrzennego zróżnicowania ruchu turystycznego na świecie (K_W10)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk turystycznych na świecie; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy (K_U10)

- potrafi przygotować opracowanie monograficzne poświęcone uwarunkowaniom rozwoju turystyki w poszczególnych państwach (K_U08)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w kontekście rozwoju turystyki na świecie; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę

(KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład

Metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego- 20 godz.

Razem 70 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Podstawy przyrodnicze i kulturowe oraz kierunki rozwoju turystyki w wybranych krajach świata. Główne elementy atrakcyjności turystycznej. Znaczenie turystyki w gospodarce poszczególnych krajów. Turystyka jako czynnik przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych.

EUROPA: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Portugalia, Włochy, Grecja, Niemcy, Kraje Beneluxu, Kraje alpejskie, kraje skandynawskie, Rosja, Ukraina, kraje Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry)

AZJA: Chiny, Japonia, Indie, Tajlandia, Wietnam, Izrael, Turcja i inne kraje Bliskiego Wschodu

AFRYKA: Egipt, Tunezja, Maroko, Kenia, RPA, Namibia

AMERYKA PÓŁNOCNA i ŚRODKOWA: Kanada, USA, Meksyk, Kuba, wyspiarskie kraje Antyli

AMERYKA POŁUDNIOWA: Brazylia, Argentyna, Chile, Peru, Boliwia, Kolumbia

AUSTRALIA i OCEANIA: Australia, Nowa Zelandia, wybrane kraje Oceanii

Literatura:

Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Warszyńska J., (red.), 2000, Geografia turystyczna świata, Część I i II, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.