Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Physical Geography of Central Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5114-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Physical Geography of Central Europe
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Knowledge: students know the issues presented in the part "Treści modułu kształcenia"). (Geogr_I: K_W05, K_W07, K_W10; Geogr_II: KW_03, K_W06)


2. Skills: students are familiar with analysis of maps, figures etc.

(Geogr_I: K_U12; Geogr_II: KU_02, K_U10)


3. Personal and social competences: students are aware that the in-depth knowledge about the geographical environment of other countries is essential to built strong and good international relations on personal and social level, based on respect for other places and cultures

(Geogr_I: K_K06; Geogr_II: K_K06)


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Forma i warunki zaliczenia:

Written test during the examming session

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

30 hour lecture, analysis of maps and graphs.

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 85 godz. pracy studenta

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

The course is organised only for foreign students coming to the Jagiellonian University within international exchange programmes (e.g. Socrates/Erasmus).

Content: The concept of Central Europe in historical, political and geographical perspective. Geology and geomorphological units of Central Europe. The role of orogeneses and glaciations in the formation of the present landscape of the region. Mineral resources. Soils and vegetation of Central Europe. Water balance, ground waters and mineral waters of Central Europe. Main factors controlling the climate of Central Europe, climate diversity of the region. Extreme climatic and hydrological phenomena. National and international systems of nature protection. The significance of the natural environment of Central Europe for the economical development of the region.

Literatura:

Selected readings provided during the course.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Knowledge: students know the issues presented in the part "Treści modułu kształcenia"). (Geogr_I: K_W05, K_W07, K_W10; Geogr_II: KW_03, K_W06)


2. Skills: students are familiar with analysis of maps, figures etc.

(Geogr_I: K_U12; Geogr_II: KU_02, K_U10)


3. Personal and social competences: students are aware that the in-depth knowledge about the geographical environment of other countries is essential to built strong and good international relations on personal and social level, based on respect for other places and cultures

(Geogr_I: K_K06; Geogr_II: K_K06)


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Forma i warunki zaliczenia:

Written test during the examming session

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

30 hour lecture, analysis of maps and graphs.

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 85 godz. pracy studenta

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

The course is organised only for foreign students coming to the Jagiellonian University within international exchange programmes (e.g. Socrates/Erasmus).

Content: The concept of Central Europe in historical, political and geographical perspective. Geology and geomorphological units of Central Europe. The role of orogeneses and glaciations in the formation of the present landscape of the region. Mineral resources. Soils and vegetation of Central Europe. Water balance, ground waters and mineral waters of Central Europe. Main factors controlling the climate of Central Europe, climate diversity of the region. Extreme climatic and hydrological phenomena. National and international systems of nature protection. The significance of the natural environment of Central Europe for the economical development of the region.

Literatura:

Selected readings provided during the course.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.