Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleby Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5706-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gleby Polski
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Drewnik
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Łukasz Musielok, Wojciech Szymański, Anna Zielonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

- objaśnia przyczyny zróżnicowania pokrywy glebowej Polski (Geogr_I: KW_05, Geogr_II: KW_08)

- zna zróżnicowanie regionalne gleb Polski (Geogr_I: KW_10, Geogr_II: KW_08)

- potrafi wyjaśnić zróżnicowanie gleb w typowych krajobrazach Polski w skali lokalnej i regionalnej, zwłaszcza w obszarach górskich w nawiązaniu do rozwoju środowiska oraz do działalności człowieka (Geogr_I: KW_06, KW_07, Geogr_II: KW_03, , Geogr_II: KW_08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- wykorzystuje literaturę naukową do pozyskiwania informacji (Geogr_I: KU_02, , Geogr_II: KU_01)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kompetencji (Geogr_I: KKS_01, Geogr_II: KKS_01)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny na ocenę (ocena końcowa przedmiotu): na ocenę dostateczną wymagane jest uzyskanie 60% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie 60% wiedzy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące - dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studenta

Pełny opis:

Zróżnicowanie czynników glebotwórczych na obszarze Polski - miejsce Polski w Europie i na świecie w tym aspekcie. Historia poznania pokrywy glebowej Polski. Regionalizacja glebowa Polski, właściwości gleb w różnych krajobrazach. Paleogeograficzne uwarunkowania rozwoju gleb – analiza wybranych przykładów. Gleby górskie - specyfika ich genezy, właściwości i wykorzystania.

Literatura:

R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz, "Geografia gleb"

Systematyka gleb Polski. 2011. Roczniki gleboznawcze 62(3).

Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze (p. red. L. Starkla). PWN 1991.

A. Mocek (red.) Gleboznawstwo, PWN, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.