Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5715-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro, Izabela Sołjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- zna i rozumie dynamikę zjawiska pielgrzymowania w najważniejszych religiach świata oraz jego historyczne i społeczne uwarunkowania (KW 06)

- dostrzega i wyjaśnia mechanizmy wpływu pielgrzymowania na środowisko przyrodnicze i antropogeniczne (KW 08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie znaleźć stosowne informacje w literaturze naukowej (KU 02)

- potrafi zastosować metody analizy przestrzennej do określania relacji między środowiskiem a migracjami religijnymi (KU 06)

- umie zaprezentować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej i ustnej (KU 07)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- docenia wartość dziedzictwa kulturowego i ma świadomość konieczności jego ochrony (KKS 06)

- jest otwarty wobec innych kultur i religii (KKS 07)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowanych prezentacji multimedialnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 51% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100 zakładanych kompetencji społecznych

i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające- prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe z nauczycielem” 15, przygotowanie do zajęć typu ćw. 15 godzin, czytanie zadanej literatury 15, przygotowanie prezentacji końcowej 5 godzin

Razem godziny pracy studenta: 50Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Pielgrzymki jako zjawisko religijne, społeczne i kulturowe. Wpływ pielgrzymek na procesy osadnicze i różne dziedziny gospodarki. Pielgrzymki w różnych religiach świata. Centra pielgrzymkowe.

Pełny opis:

Metody badań w geografii religii. Podstawowe pojęcia związane z pielgrzymowaniem. Geneza pielgrzymek w chrześcijaństwie. Największe sanktuaria średniowiecznej Europy. Rodzaje pielgrzymek w islamie. Rytuał hadżdżu. Pielgrzymowanie w religiach wschodnich. Największe centra pielgrzymkowe współczesnego świata.

Literatura:

Jackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, Zesz. Nauk UJ, Kraków; Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków; Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań, Miejsca święte. Leksykon, 1997, Z. Pasek (red.), Wyd. Znak, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- zna i rozumie dynamikę zjawiska pielgrzymowania w najważniejszych religiach świata oraz jego historyczne i społeczne uwarunkowania (KW 06)

- dostrzega i wyjaśnia mechanizmy wpływu pielgrzymowania na środowisko przyrodnicze i antropogeniczne (KW 08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie znaleźć stosowne informacje w literaturze naukowej (KU 02)

- potrafi zastosować metody analizy przestrzennej do określania relacji między środowiskiem a migracjami religijnymi (KU 06)

- umie zaprezentować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej i ustnej (KU 07)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- docenia wartość dziedzictwa kulturowego i ma świadomość konieczności jego ochrony (KKS 06)

- jest otwarty wobec innych kultur i religii (KKS 07)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowanych prezentacji multimedialnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 51% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100 zakładanych kompetencji społecznych

i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające- prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe z nauczycielem” 15, przygotowanie do zajęć typu ćw. 15 godzin, czytanie zadanej literatury 15, przygotowanie prezentacji końcowej 5 godzin

Razem godziny pracy studenta: 50Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Pielgrzymki jako zjawisko religijne, społeczne i kulturowe. Wpływ pielgrzymek na procesy osadnicze i różne dziedziny gospodarki. Pielgrzymki w różnych religiach świata. Centra pielgrzymkowe.

Pełny opis:

Metody badań w geografii religii. Podstawowe pojęcia związane z pielgrzymowaniem. Geneza pielgrzymek w chrześcijaństwie. Największe sanktuaria średniowiecznej Europy. Rodzaje pielgrzymek w islamie. Rytuał hadżdżu. Pielgrzymowanie w religiach wschodnich. Największe centra pielgrzymkowe współczesnego świata.

Literatura:

Jackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, Zesz. Nauk UJ, Kraków; Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków; Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań, Miejsca święte. Leksykon, 1997, Z. Pasek (red.), Wyd. Znak, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.