Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socio-Economic Problems of the Małopolska Region

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5817-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0520) Environment
Nazwa przedmiotu: Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Taczanowski
Prowadzący grup: Zygmunt Górka, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. KNOWLEDGE:

- knows and understands spatial differentation of the environment and human activities in Malopolska, including history of the region (Geogr_II: KW_10)

2. SKILLS:

- is able to applying geographic knowledge for analyzing environmental and socio-economic phenomenon (Geogr_II: KU_10)

3. PERSONAL AND SOCIAL COMPETENCES:

- is appreciating environmental and cultural heritage of Malopolska (Geogr_II: KKS_06)


Wymagania wstępne:

None

Forma i warunki zaliczenia:

No formal conditions of access the exam. One form of getting credit for the course: written exam.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Written exam testing assumed level of knowledge, skills, personal and social competences. To get credit for the course (3.0 note) it’s mandatory to:

- reaching at least 50% of knowledge and skills

- to show 100% of personal and social competences.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Methods – informational lecture.

Bilans punktów ECTS:

„Contact” hours with teacher – 15 h

Readings – 25 h

Preparation for the exam – 20 h

Total: 60 h


Pełny opis:

Region’s location. Geographic environment and forms of its protection. Short history of Malopolska. Basic structures and socio-economic issues. Settlement system and its features with transportation network of Malopolska. Basic functions of region: agriculture, industry, water management, tourism.

Literatura:

Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica,v.XXXI-XXXII.2000-01(o woj. małopolskim) and v.XXXIII,2009

(o woj.podkarpackim),wyd. .Oddział PAN w Krakowie.

Groch J.,Kurek W.,Warszyńska J.,2000 Tourist Regions in the Polish Carpatians, wyd. Universitas, Kraków,ss.96

Polish Carpatians – environment, human and his activity. Karpaty Polskie-przyroda, człowiek i jego działalność ,1995, wyd. UJ, Kraków, ss.368

Studies on the processes and structures of urban settlement in Southern Poland. Krzysztofik R., Szmytkie R., 2011, Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚL., z. 68 Sosnowiec, pp.234.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.