Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminar Series: Physical Geography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5851-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0520) Environment
Nazwa przedmiotu: Seminar Series: Physical Geography
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: E-gospodarka przestrzenna, kurs po angielsku
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Luc
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Anna Cygankiewicz, Michał Jakiel, Aleksandra Krawczyk, Żaneta Nguyen Huu, Agnieszka Nowak-Olejnik, Marcin Rechciński, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna wybrane fachowe terminy z zakresu geografii fizycznej w języku angielskim (Geogr_II: KW_03, K_W06)


2. Umiejętności: student potrafi właściwie posługiwać się fachową terminologią z zakresu geografii fizycznej w języku angielskim, umie korzystać z elektronicznych zasobów zagranicznych czasopism fachowych, potrafi samodzielnie zanalizować i zaprezentować treści fachowe w języku angielskim (Geogr_II: KU_02, K_U10)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich umiejętności językowych jako istotnego elementu wykształcenia, niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej, w trakcie kursu student doskonali asertywność i ma okazję przełamać ewentualny opór przed publicznym posługiwaniem się językiem obcym

(Geogr_II: K_K06)


Wymagania wstępne:

none

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na co najmniej 80% zajęć. Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznychMetody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

lecture, individual work with a technical text in English, a group discussion in English


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta = 4 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Kurs prezentuje najnowsze wyniki badań z zakresu geografii fizycznej w formie wykładów zagranicznych badaczy wizytujących IG i GP UJ. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja. Ponadto część zajęć jest poświęcona na wykłady wprowadzające w istotne współczesne problemy środowiskowe (np. eutrofizacja, katastrofy naturalne), a następnie odbywa się dyskusja na podstawie opracowanych indywidualnie przez uczestników kursu artykułów naukowych dotyczących danego zagadnienia.

Literatura:

papers assigned individually for the discussion preparation

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.