Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminar Series: Human Geography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5852-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminar Series: Human Geography
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: E-gospodarka przestrzenna, kurs po angielsku
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Małgorzata Luc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. KNOWLEDGE:

- Students obtain knowledge on variety of human geography topics (Geogr.I: K_W01, K_W06, K_W07, K_W11; Geogr.II: K_W02, K_W03)

- Student knows the interdisciplinary approach need for human geography researches (Geogr.I: K_W01; Geogr.II: K_W02)

- Student knows the most important and the most current achievements of human geography (Geogr.I: K_W01, K_W06, K_W07, K_W11; Geogr.II: K_W03)

2. SKILLS:

- students know how to use the terms in English concerning human geography (Geogr.I: K_U01; Geogr.II: K_U01, K_U02, K_U08)

- students know how to individually study in the area of human geography (Geogr.I: K_U01, K_U02; Geogr.II: K_U01, K_U02)

3. PERSONAL AND SOCIAL COMPETENCES:

- understands the need to develop new research fields in geography (Geogr.I: K_K08; Geogr.II: K_K02)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przedstawienie w ramach części seminaryjnej wybranego problemu z zakresu geografii człowieka w formie prezentacji multimedialnej oraz pisemnej syntezy prezentowanego problemu w języku angielskim.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar with presentations.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta = 4 ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with current theoretical debate and research practice in human geography. Lectures, presentations and discussions will focus on global and regional aspects of all main human geography disciplines.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize students with current theoretical debate and research practice in human geography. The course will allow students to deepen their understanding of selected geographical concepts and theories through analysis of particular themes and locations. Lectures, presentations and discussions will focus on global and regional aspects of all main human geography disciplines. Selected issues will be presented by the visiting professors from abroad. The course content may vary from year to year. The course in intended for Master’s students.

Literatura:

Fouberg E.H., Murphy A.B., de Blij H.J., 2009, Human Geography: People, Place, and Culture, Wiley.

Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M., Whatmore S., 2011, The Dictionary of Human Geography, Wiley-Blackwell.

Knox P.L., Marston S.A., 2007, Human geography, Pearson, Upper Saddle River.

Pacione M., 2009, Urban geography, Routledge, London.

Agnew J.A., Livingstone D.N., 2003, Human geography: an essential anthology, Blackwell.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Małgorzata Luc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. KNOWLEDGE:

- Students obtain knowledge on variety of human geography topics (Geogr.I: K_W01, K_W06, K_W07, K_W11; Geogr.II: K_W02, K_W03)

- Student knows the interdisciplinary approach need for human geography researches (Geogr.I: K_W01; Geogr.II: K_W02)

- Student knows the most important and the most current achievements of human geography (Geogr.I: K_W01, K_W06, K_W07, K_W11; Geogr.II: K_W03)

2. SKILLS:

- students know how to use the terms in English concerning human geography (Geogr.I: K_U01; Geogr.II: K_U01, K_U02, K_U08)

- students know how to individually study in the area of human geography (Geogr.I: K_U01, K_U02; Geogr.II: K_U01, K_U02)

3. PERSONAL AND SOCIAL COMPETENCES:

- understands the need to develop new research fields in geography (Geogr.I: K_K08; Geogr.II: K_K02)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przedstawienie w ramach części seminaryjnej wybranego problemu z zakresu geografii człowieka w formie prezentacji multimedialnej oraz pisemnej syntezy prezentowanego problemu w języku angielskim.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar with presentations.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta = 4 ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with current theoretical debate and research practice in human geography. Lectures, presentations and discussions will focus on global and regional aspects of all main human geography disciplines.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize students with current theoretical debate and research practice in human geography. The course will allow students to deepen their understanding of selected geographical concepts and theories through analysis of particular themes and locations. Lectures, presentations and discussions will focus on global and regional aspects of all main human geography disciplines. Selected issues will be presented by the visiting professors from abroad. The course content may vary from year to year. The course in intended for Master’s students.

Literatura:

Fouberg E.H., Murphy A.B., de Blij H.J., 2009, Human Geography: People, Place, and Culture, Wiley.

Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M., Whatmore S., 2011, The Dictionary of Human Geography, Wiley-Blackwell.

Knox P.L., Marston S.A., 2007, Human geography, Pearson, Upper Saddle River.

Pacione M., 2009, Urban geography, Routledge, London.

Agnew J.A., Livingstone D.N., 2003, Human geography: an essential anthology, Blackwell.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.