Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-101 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I roku
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Bolesław Domański, Marek Drewnik, Krzysztof Gwosdz, Jacek Kozak, Kazimierz Krzemień, Małgorzata Luc, Grzegorz Micek, Mirosław Mika, Monika Murzyn-Kupisz, Józef Robert Twardosz, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- student ma poszerzoną wiedzę z zakresu odpowiadającego tematyce przygotowywanej pracy dyplomowej

UMIEJĘTNOŚCI:

- student opracowuje analitycznie i syntetycznie zadany problem

- student umie zaprezentować problem z zachowaniem rygorów formalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kompetencji

(KW_04, KW_08, KU_01, KU_02. KU_03, KU_04. KU_05, KU_06, KU_07, KU_08, KKS_01, KKS_02, KKS_03, KKS_04, KKS_05, KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym – 60 godz.

Czytanie literatury – 40 godz.

Przygotowanie części pracy magisterskiej – 80 godz.

Razem 180 godz. pracy studenta.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze seminaryjnym których celem jest podnoszenie kwalifikacji służących samodzielnemu opracowywaniu wybranego problemu badawczego na poziomie właściwym studiom magisterskim.

Literatura:

Zależna od tematyki pracy.

Uwagi:

Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.