Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-102 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II roku
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Anita Bokwa, Bolesław Domański, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Arkadiusz Kołoś, Jacek Kozak, Grzegorz Micek, Mirosław Mika, Monika Murzyn-Kupisz, Michał Paszkowski, Józef Robert Twardosz, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

• student zna metody pozyskiwania informacji w drodze samodzielnych zadań w zakresie studiowanej specjalności i specjalizacji (KW_13).

II. UMIEJĘTNOŚCI

• student umie prawidłowo korzystać z literatury naukowej (KU_02, KU_07, KU_09)

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (KKS_01)

• wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł (KKS_03)

• rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej (KKS_02, KKS_05, KKS_07)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w zajęciach, pisanie pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Napisanie pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym – 60 godz.

E-learning – 10 godz.

Czytanie literatury – 110

Razem 180 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Problem badawczy, przedmiot badań, temat i cele pracy badawczej. Zastosowanie wiedzy teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania obranego problemu badawczego. Organizacja i etapy badań naukowych. Metody i narzędzia badawcze. Zasady poprawnego redagowania tekstu naukowego.

Literatura:

Uzależniona od tematyki pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.