Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-104 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 18.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Bolesław Domański, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Grzegorz Micek, Mirosław Mika, Monika Murzyn-Kupisz, Michał Paszkowski, Izabela Sołjan, Piotr Trzepacz, Józef Robert Twardosz, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

– ma poszerzoną wiedzę w zakresie bieżąco dyskutowanych problemów stosownie do wybranych specjalizacji.

– na metody porządkowania i obróbki danych empirycznych, także przy wykorzystaniu metod statystycznych.

– na zasady wnioskowania na podstawie danych empirycznych oraz tworzenia hipotez naukowych.

– zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej (K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, K_W13)


UMIEJĘTNOŚCI:

– umie prawidłowo korzystać z literatury naukowej

– opracowuje analitycznie i syntetycznie zadany problem

– umie zaprezentować problem z zachowaniem rygorów formalnych

– umie poprawnie zredagować tekst naukowy

(K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07 K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy

– rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej

– jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych)

– potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań

(K_KS01, K_KS02, K_KS07)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Napisanie pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe z prowadzącym – 160 godz.

samodzielne poszukiwanie danych – 100 godz.

e-learning – 10 godz.

czytanie (wskazanej) literatury – 60

przygotowanie materiałów ilustracyjnych do pracy magisterskiej i jej redakcja – 120 godz.

Razem 450 godz. pracy studentaPełny opis:

Problem badawczy, przedmiot badań, temat i cele pracy badawczej.

Zastosowanie wiedzy teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania obranego problemu badawczego.

Organizacja i etapy badań naukowych. Metody i narzędzia badawcze.

Zasady poprawnego redagowania tekstu naukowego.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematu realizowanej pracy magisterskiej

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.