Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-304b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

posiada wiedzę na temat zarządzania marketingowego jednostkami terytorialnymi (K_W11, K_W02)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przygotować i przeprowadzić dyskusję problemową dotyczącą różnych aspektów orientacji marketingowej jednostek terytorialnych (K_U03),

- potrafi pozyskiwać i korzystać ze źródeł informacji (K_U02),


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- nabywa zdolności w zakresie samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i prezentacji badań odnoszących się do zarządzania jednostką terytorialną (K_KS01; K_KS04)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć (m.in. wygłoszenie referatu),

końcowa praca pisemna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz końcowa prasa pisemna sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 6 godz.

Przygotowanie projektu – 10godz.

Razem 46 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

1. Istota, cele i zakres marketingu terytorialnego.

2. Relacje między marketingiem przedsiębiorstwa a marketingiem terytorialnym

3. Klienci w marketingu terytorialnym,

4. Instrumenty terytorialnego marketing-mix

5. Marketingowa koncepcja produktu jednostki terytorialnej

6. Kształtowanie wizerunku miejscowości i regionu.

7. Marketing partnerski w relacjach miast i regionów z otoczeniem, strategia marketingowa jednostek terytorialnych

8. Analiza studiów przypadków.

Literatura:

Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business

Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, AE Poznań.

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

posiada wiedzę na temat zarządzania marketingowego jednostkami terytorialnymi (K_W11, K_W02)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przygotować i przeprowadzić dyskusję problemową dotyczącą różnych aspektów orientacji marketingowej jednostek terytorialnych (K_U03),

- potrafi pozyskiwać i korzystać ze źródeł informacji (K_U02),


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- nabywa zdolności w zakresie samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i prezentacji badań odnoszących się do zarządzania jednostką terytorialną (K_KS01; K_KS04)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć (m.in. wygłoszenie referatu),

końcowa praca pisemna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz końcowa prasa pisemna sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 6 godz.

Przygotowanie projektu – 10godz.

Razem 46 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

1. Istota, cele i zakres marketingu terytorialnego.

2. Relacje między marketingiem przedsiębiorstwa a marketingiem terytorialnym

3. Klienci w marketingu terytorialnym,

4. Instrumenty terytorialnego marketing-mix

5. Marketingowa koncepcja produktu jednostki terytorialnej

6. Kształtowanie wizerunku miejscowości i regionu.

7. Marketing partnerski w relacjach miast i regionów z otoczeniem, strategia marketingowa jednostek terytorialnych

8. Analiza studiów przypadków.

Literatura:

Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business

Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, AE Poznań.

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.