Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna w Obszarze Metropolitalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-534 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna w Obszarze Metropolitalnym
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michno
Prowadzący grup: Krzysztof Gwosdz, Magdalena Miśkowiec, Agnieszka Świgost-Kapocsi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w kursie terenowym jest zaliczenie testu kwalifikacyjnego

w oparciu o przygotowany materiał e-learningowy.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń terenowych jest uczestnictwo w zajęciach

(niedopuszczalna nieobecność), aktywny w nich udział (wykonywanie zadań) oraz

kolokwium zaliczeniowe.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych: 10 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 10 godzin

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 2

Pełny opis:

1. Istota, przesłanki, formy i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych na przykładzie gmin KOM

2. Problemy i bariery integracji metropolitalnej na przykładzie gmin KOM

3. Planowanie przestrzenne w obszarze metropolitalnym – uwarunkowania, narzędzia,bariery

4. Zróżnicowanie procesów rozwoju lokalnego w KOM – uwarunkowania i perspektywy

5. Strefy aktywności gospodarczej, specjalne strefy ekonomiczne i inne instrumenty przyciągania inwestorów w KOM

6. Aktualne i potencjalne bariery rozwojowe KOM

7. Konflikty przestrzenne w KOM – uwarunkowania, sposoby rozwiązywania

8. Zróżnicowanie przestrzenne struktury funkcjonalnej KOM – geneza, współczesne uwarunkowania i kierunek zmian

9. Procesy przeobrażeń funkcjonalnych obszarów podmiejskich KOM – geneza, dynamika, perspektywy

10. Procesy formowania się ośrodków krawędziowych (edge cities) w KOM

11. Rozwój infrastruktury transportowej w obszarze metropolitalnym (drogowej, szynowej i lotniczej)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.