Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-134-IF Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Drewnik
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Łukasz Musielok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu genezy, właściwości i użytkowania gleb

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii i geologii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy (60% wiedzy na ocenę pozytywną), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń, za dobrą ocenę zaliczenia ćwiczeń do wyniku punktowego z egzaminu doliczane są punkty premiowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sprawdziany i egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 15 h

Udział w ćwiczeniach 15 h

Udział w ćwiczeniach terenowych 15 h

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury 20 h

Przygotowanie sprawozdania z pomiarów laboratoryjnych 15 h

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 15 h

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 25 h


Suma 120 h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

geologia

Skrócony opis:

Podstawowy kurs gleboznawstwa.

Pełny opis:

Wykład: definicja i funkcje gleby, czynniki glebotwórcze, skład i podstawowe właściwości gleby, gleby świata wg USDA Soil Taxonomy do poziomu rzędu, gleby Polski, użytkowanie i ochrona gleb; ćwiczenia laboratoryjne: oznaczanie podstawowych właściwości gleb; ćwiczenia terenowe: lokalizacja i metodyka opisu profilu glebowego, pobór próbek do analiz.

Literatura:

A. Mocek (red.) Gleboznawstwo. PWN 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Drewnik
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Łukasz Musielok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu genezy, właściwości i użytkowania gleb

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii i geologii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy (60% wiedzy na ocenę pozytywną), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń, za dobrą ocenę zaliczenia ćwiczeń do wyniku punktowego z egzaminu doliczane są punkty premiowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sprawdziany i egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 15 h

Udział w ćwiczeniach 15 h

Udział w ćwiczeniach terenowych 15 h

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury 20 h

Przygotowanie sprawozdania z pomiarów laboratoryjnych 15 h

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 15 h

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 25 h


Suma 120 h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

geologia

Skrócony opis:

Podstawowy kurs gleboznawstwa.

Pełny opis:

Wykład: definicja i funkcje gleby, czynniki glebotwórcze, skład i podstawowe właściwości gleby, gleby świata wg USDA Soil Taxonomy do poziomu rzędu, gleby Polski, użytkowanie i ochrona gleb; ćwiczenia laboratoryjne: oznaczanie podstawowych właściwości gleb; ćwiczenia terenowe: lokalizacja i metodyka opisu profilu glebowego, pobór próbek do analiz.

Literatura:

A. Mocek (red.) Gleboznawstwo. PWN 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.