Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I (Przygotowanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie do egzaminu licencjackiego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-29-IO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka I (Przygotowanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie do egzaminu licencjackiego)
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, III rok semestr zimowy, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jach
Prowadzący grup: Michał Gradziński, Maciej Kania, Mariusz Kędzierski, Elżbieta Machaniec, Michał Skiba, Patrycja Wójcik-Tabol, Wojciech Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

poznaje kierunki rozwoju nauk geologicznych i nowe metody badawcze K_W14++,


W zakresie umiejętności:

stosuje odpowiednie techniki w pracach geologicznych K_U01+, K_U05+;

znajduje i czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu pracy licencjackiej K_U06+, K_U07+, K_U17+

wykonuje zadania badawcze powierzone przez opiekuna K_U08+

samodzielnie poszerza wiedzę z tematyki pracy licencjackiej K_U16 +++


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

terminowo realizuje zadania K_K03 ++

jest świadomy potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_K05+;

jest przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu K_K08 +
Wymagania wstępne:

wybór opiekuna i zakresu tematycznego pracy licencjackiej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w oparciu o terminową i poprawną merytorycznie realizację zaplanowanych zadań

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane na bieżąco w oparciu o bezpośrednią obserwację działań licencjusza w trakcie realizacji zadań praktycznych, konsultacji i dyskusji oraz przygotowanych wstępnych rozdziałów pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

konsultacje i dyskusje

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

praca z nauczycielem 20 h

praca własna 55 h


Suma 75 h

Pełny opis:

I etap pracy licencjackiej:

przygotowanie planu pracy, studia literaturowe lub/i realizacja zadań praktycznych, konsultacje i dyskusje, przygotowanie wstępnych rozdziałów pracy dyplomowej.

Na pracownię licencjacką składają się wszelkie prace wykonywane przez studenta zmierzające do realizacji tematu pracy licencjackiej m.in. w formie: studiów literaturowych, prac terenowych, laboratoryjnych, prac archiwizacyjnych, konsultacji naukowych, redagowania tekstu etc.

Literatura:

Literatura uzależniona jest od tematyki realizowanej pracy licencjackiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.