Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-32-IIO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, I rok semestr zimowy, obowiązkowe dla danego roku
Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, II rok zima, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Cieszkowski, Marian Gasiński, Patrycja Wójcik-Tabol
Prowadzący grup: Marek Cieszkowski, Marian Gasiński, Anna Lewandowska, Marek Michalik, Joachim Szulc, Patrycja Wójcik-Tabol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Absolwent seminarium zna praktyczne zasady planowania, realizacji i finansowania prac badawczych z zakresu nauk geologicznych. Zna zasady i sposoby referowania wyników badań. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W04+, K_W09+, K_W11++, K_W12++, K_W14+++).

W zakresie umiejętności:

Student czyta ze zrozumieniem prace specjalistyczne z zakresu nauk geologicznych; potrafi przygotować i wygłosić referat naukowy w języku polskim i angielskim posługując się terminologią specjalistyczną z zakresu nauk geologicznych;

na poziomie zaawansowanym potrafi kompetentnie i krytycznie ocenić treść referatów naukowych z zakresu nauk geologicznych;

wykazuje umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej w języku polskim i angielskim; potrafi poprawnie zaplanować harmonogram i metody standardowych badań geologicznych; potrafi zebrać i zinterpretować dane empiryczne, także przy użyciu metod statystycznych;

na poziomie zaawansowanym interpretuje wyniki badań geologicznych. Student potrafi zaplanować swoją dalszą karierę zawodową. (K_U02++, K_U03++, K_U04++, K_U05+++, K_U06+, K_U07++, K_U09++, K_U10++, K_U11++, K_U12++).

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania w oparciu o źródła naukowe i popularnonaukowe (K_K01+++, K_K06+++, K_K08++); ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, przedsiębiorczości, konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów (K_K05+++, K_K09++).


Wymagania wstępne:

Wybrana tematyka pracy magisterskiej i opiekun

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności oraz pozytywnie zaliczonych referatów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena poprawności wygłoszonego referatu pod względem merytorycznym, redakcyjnym oraz sposobu prezentacji, ocena dyskusji, w tym odpowiedzi na pytania prowadzącego seminarium

Metody dydaktyczne:

Ocena poprawności wygłoszonego referatu pod względem merytorycznym, redakcyjnym oraz sposobu prezentacji, ocena dyskusji, w tym odpowiedzi na pytania prowadzącego seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium 60

Praca własna studenta 40

Suma 100


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

geologia

Pełny opis:

Objaśnienie tematów i tez prac magisterskich, ich zakresu, planowanych i stosowanych metod badań, wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych; referowanie wybranych zagadnień z literatury. Prezentacje poddawane są pod dyskusję i ocenę prowadzących seminarium pracowników, promotorów i zaproszonych gości, a także studentów.

Realizacja poprzez wygłaszanie referatów dotyczących zarówno metodyki badań, jak też kolejnych etapów realizacji pracy magisterskiej.

W semestrze letnim II-roku SUM magistrant powinien zreferować całość pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Weiner J., 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Haczewski G., 1985. Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: Uwagi dla autorów. Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik Polskiego TowarzystwaGeologicznego). 55/3-4: 509-533.

Uwagi dla autorów po 2000 r w ASGP;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Gasiński, Patrycja Wójcik-Tabol
Prowadzący grup: Marian Gasiński, Anna Lewandowska, Marek Michalik, Patrycja Wójcik-Tabol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Absolwent seminarium zna praktyczne zasady planowania, realizacji i finansowania prac badawczych z zakresu nauk geologicznych. Zna zasady i sposoby referowania wyników badań. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W04+, K_W09+, K_W11++, K_W12++, K_W14+++).

W zakresie umiejętności:

Student czyta ze zrozumieniem prace specjalistyczne z zakresu nauk geologicznych; potrafi przygotować i wygłosić referat naukowy w języku polskim i angielskim posługując się terminologią specjalistyczną z zakresu nauk geologicznych;

na poziomie zaawansowanym potrafi kompetentnie i krytycznie ocenić treść referatów naukowych z zakresu nauk geologicznych;

wykazuje umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej w języku polskim i angielskim; potrafi poprawnie zaplanować harmonogram i metody standardowych badań geologicznych; potrafi zebrać i zinterpretować dane empiryczne, także przy użyciu metod statystycznych;

na poziomie zaawansowanym interpretuje wyniki badań geologicznych. Student potrafi zaplanować swoją dalszą karierę zawodową. (K_U02++, K_U03++, K_U04++, K_U05+++, K_U06+, K_U07++, K_U09++, K_U10++, K_U11++, K_U12++).

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania w oparciu o źródła naukowe i popularnonaukowe (K_K01+++, K_K06+++, K_K08++); ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, przedsiębiorczości, konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów (K_K05+++, K_K09++).


Wymagania wstępne:

Wybrana tematyka pracy magisterskiej i opiekun

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności oraz pozytywnie zaliczonych referatów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena poprawności wygłoszonego referatu pod względem merytorycznym, redakcyjnym oraz sposobu prezentacji, ocena dyskusji, w tym odpowiedzi na pytania prowadzącego seminarium

Metody dydaktyczne:

Ocena poprawności wygłoszonego referatu pod względem merytorycznym, redakcyjnym oraz sposobu prezentacji, ocena dyskusji, w tym odpowiedzi na pytania prowadzącego seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium 60

Praca własna studenta 40

Suma 100


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

geologia

Pełny opis:

Objaśnienie tematów i tez prac magisterskich, ich zakresu, planowanych i stosowanych metod badań, wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych; referowanie wybranych zagadnień z literatury. Prezentacje poddawane są pod dyskusję i ocenę prowadzących seminarium pracowników, promotorów i zaproszonych gości, a także studentów.

Realizacja poprzez wygłaszanie referatów dotyczących zarówno metodyki badań, jak też kolejnych etapów realizacji pracy magisterskiej.

W semestrze letnim II-roku SUM magistrant powinien zreferować całość pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Weiner J., 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Haczewski G., 1985. Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: Uwagi dla autorów. Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik Polskiego TowarzystwaGeologicznego). 55/3-4: 509-533.

Uwagi dla autorów po 2000 r w ASGP;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.