Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład epokowy I rok - Historia starożytnego Rzymu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.15.1b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład epokowy I rok - Historia starożytnego Rzymu
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z pojęciami używanymi w nauce historycznej w zakresie historii starożytnego Rzymu; źródłami historycznymi i ich cechami.

Przyswojenie przez studenta uporządkowanej i szczegółowej wiedzy w zakresie prezentowanej problematyki obejmującej zagadnienia historii politycznej i społecznej, religii i kultury starożytnego Rzymu.

Efekty kształcenia:

Student potrafi pozyskać, oceniać, selekcjonować i korzystać z informacji dotyczących prezentowanej problematyki.


H2A_W01

H2A_K03

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

uczestnictwo w zajeciach

Metody dydaktyczne:

metody podające - wykład

metody problemowe - wykład problemowy

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu pogłębienie wiedzy studenta w zakresie prezentowanej problematyki.

Pełny opis:

1. Społeczeństwo i system polityczny Rzymu u schyłku Republiki. Cechy ustrojowe pryncypatu.

2. Organizacja państwa rzymskiego pod rządami cesarzy. Struktura centralnych organów władzy. System prowincjonalny i jego organizacja. Kolonizacja i urbanizacja. Romanizacja.

3. Struktura społeczeństwa rzymskiego w dobie Cesarstwa. Przeobrażenia w łonie wyższych warstw społecznych. Wzrost znaczenia stanu ekwickiego i jego przyczyny. Niewolnicy i wyzwoleńcy. Polityka nadawania obywatelstwa rzymskiego.

Literatura:

M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

G. Alfoldy, Historia społeczna Rzymu, Poznań (kilka wydań)

Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski (red.), Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Toruń 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stachura
Prowadzący grup: Michał Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z pojęciami używanymi w nauce historycznej w zakresie historii starożytnego Rzymu; źródłami historycznymi i ich cechami.

Przyswojenie przez studenta uporządkowanej i szczegółowej wiedzy w zakresie prezentowanej problematyki obejmującej zagadnienia historii politycznej i społecznej, religii i kultury starożytnego Rzymu.

Efekty kształcenia:

Student potrafi pozyskać, oceniać, selekcjonować i korzystać z informacji dotyczących prezentowanej problematyki.


H2A_W01

H2A_K03

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

uczestnictwo w zajeciach

Metody dydaktyczne:

metody podające - wykład

metody problemowe - wykład problemowy

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu pogłębienie wiedzy studenta w zakresie prezentowanej problematyki.

Pełny opis:

1. Społeczeństwo i system polityczny Rzymu u schyłku Republiki. Cechy ustrojowe pryncypatu.

2. Organizacja państwa rzymskiego pod rządami cesarzy. Struktura centralnych organów władzy. System prowincjonalny i jego organizacja. Kolonizacja i urbanizacja. Romanizacja.

3. Struktura społeczeństwa rzymskiego w dobie Cesarstwa. Przeobrażenia w łonie wyższych warstw społecznych. Wzrost znaczenia stanu ekwickiego i jego przyczyny. Niewolnicy i wyzwoleńcy. Polityka nadawania obywatelstwa rzymskiego.

Literatura:

M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

G. Alfoldy, Historia społeczna Rzymu, Poznań (kilka wydań)

Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski (red.), Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Toruń 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.