Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje wojskowości europejskiej 1648-1914

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.18/19.4.3c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje wojskowości europejskiej 1648-1914
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczkowski
Prowadzący grup: Michał Baczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

-

Cele kształcenia:

Student jest w stanie samodzielnie dokonać interpretacji i wyciągnąć wnioski z podanego materiału historycznego, uwzględniającego różne punkty widzenia.

Student postrzega wieloaspektowość historii oraz oddziaływanie historii powszechnej na dzieje Polski.

Student jest w stanie samodzielnie opracować konkretny problem historyczny.

Efekty kształcenia:

K_W01; K_W02; K_W03; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14

K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U11; K_U12; K_U15; K_U16; K_U19.

K_K01; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10; K_K12

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Student pisze pracę zaliczeniową z całego bloku.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student pisze pracę zaliczeniową z całego bloku.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - prelekcja

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

1. Wojskowość europejska w połowie XVII w.

2. Reformy wojskowe państw absolutystycznych.

3. Fortyfikacje europejskie doby nowożytnej.

4. Marynarka wojenna i wojny morskie XVII-XVIII w.

5. Strategia i taktyka wojen XVIII w.

6. Wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji: bilans epoki.

7. Kampania 1809 r. w Polsce.

8. Organizacja sił zbrojnych w XIX w.

9. Wojna krymska jako przykład operacji morsko-lądowej.

10. Wybrane problemy z wojny 1866 r.

11. Fortyfikacje europejskie przełomu XIX i XX.

12. Zmiany logistyczne, techniczne i technologiczne w armiach europejskich.

13. Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905.

14. Wyścig zbrojeń przez I wojną światową.

15. Wizje przyszłego konfliktu światowego.

Pełny opis:

Na wykładzie prowadzona jest wieloaspektowa analiza wybranych problemów z dziejów wojskowości późnonowożytnej na podstawie literatury oraz własnych badań prowadzącego.

Spis podstawowych tematów:

1. Wojskowość europejska w połowie XVII w.

2. Reformy wojskowe państw absolutystycznych.

3. Fortyfikacje europejskie doby nowożytnej.

4. Marynarka wojenna i wojny morskie XVII-XVIII w.

5. Strategia i taktyka wojen XVIII w.

6. Wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji: bilans epoki.

7. Kampania 1809 r. w Polsce.

8. Organizacja sił zbrojnych w XIX w.

9. Wojna krymska jako przykład operacji morsko-lądowej.

10. Wybrane problemy z wojny 1866 r.

11. Fortyfikacje europejskie przełomu XIX i XX.

12. Zmiany logistyczne, techniczne i technologiczne w armiach europejskich.

13. Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905.

14. Wyścig zbrojeń przez I wojną światową.

15. Wizje przyszłego konfliktu światowego.

Literatura:

M. Kukiel, Zarys dziejów wojskowości w Polsce (róż. wydania)

M. Kukiel, Wojny napoleońskie (róż. wydania)

R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995

P.P. Wieczorkiewicz, Historia wojen morskich, t.1-2, Londyn 1995

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991

C. Jany, Armia Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2016

G. Wawro, Wojna austriacko-pruska, Oświęcim 2015

Tomasz Rogacki Japońsko-rosyjska wojna morska 1904-1905, 2011

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.