Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej kultury wizualnej - (obowiązkowe konwersatorium na zaliczenie/ zaliczenie z oceną)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IHS-II-01-09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej kultury wizualnej - (obowiązkowe konwersatorium na zaliczenie/ zaliczenie z oceną)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jędruch
Prowadzący grup: Dorota Jędruch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:


1. aktywne uczestnictwo w zajęciach (przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji)


2. obecność (dopuszczalne są dwie absencje)


3. pozytywna nota z pisemnego egzaminu

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą w systemie konwersatoryjnym. Z podanej literatury wybrane zostaną teksty, które staną się przedmiotem dyskusji na zajęciach.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Historia sztuki, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są szeroko rozumianej problematyce współczesnej kultury wizualnej. Omówione zostaną różnorodne koncepcje badań kultury wizualnej w ramach tzw. Visual Culture Studies i Bildwissenschaft. Przedstawiony zostanie proces wyłaniania się dyskursu na temat kultury wizualnej z wcześniejszych dyskusji. Stematyzowane zostaną różnorodne konceptualizacje wizualnośc:, m. in. semiotyczny i antropologiczny. Przedmiotem namysłu będzie również etyczny wymiar współczesnej kultury wizualnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.Antropologia kultury wizualnej, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012 (AKW)

2. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, Wyd. UAM, Poznań 2009 (stosowne rozdziały)

3. Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2009 (stosowne rozdziały)

4. Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, tłum. Ewa Klekot, PWN, Warszawa 2010

5. Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty (tom1), Spojrzenia (tom 2) red. I. Kurz, P.Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaręba, Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017

TEKSTY DLA REFERUJĄCYCH GRUP:

1. Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972: Słowo wstępne, s.5; Sfera obrazów s.9-19; Uwagi końcowe, s.271-286

2. W.J.T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna?, tłum. K. Charewicz, „Teksty Drugie” 2012 nr 1-2

3.Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie (rozdz.4 Obraz ciała jako obraz człowieka )tłum. Mariusz Bryl, Kraków 2007, s. 110-141

4. Nicholas Mirzoeff, Jak zobaczyć świat,tłum. Łukasz Zaremba, Kraków 2016 (rozdz. 1. Jak widzimy siebie), s. 44-83

5. Jonathan Crary, Camera obscura i jej podmiot, tłum. M. Szcześniak, w: AKW….

6. Jacques Lacan, Anamorfoza i spojrzenie, tłum. Wojciech Michera, w: AKW….

7. John Berger, Spojrzenie w: Sposoby widzenia, tłum. Mariusz Bryl, Warszawa 2008

8. Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, „Artium Quaestiones” XVII (2006), tłum. M. Bryl lub w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów AQ

9. David Freedberg, Potęga wizerunków, (rozdz.Potęga wizerunków: reakcja i stłumienie), tłum. Ewa Klekot, Kraków 2005

10. WJT. Mitchell, Czego chcą obrazy, w: Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 65-88

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.