Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D4.Pediat. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wędrychowicz
Prowadzący grup: Walentyna Balwierz, Agnieszka Biedroń, Łukasz Cichy, Krzysztof Fyderek, Maja Gilarska, Mateusz Jagła, Anna Kalicka-Kasperczyk, Jacek Kołcz, Kinga Kowalska-Duplaga, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Elżbieta Olczykowska-Siara, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Stanisław Pieczarkowski, Marek Rączka, Janusz Skalski, Małgorzata Steczkowska, Anna Stępniewska, Anna Stochel-Gaudyn, Andrzej Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Agnieszka Wyżgowska, Katarzyna Zachwieja, Aleksandra Zawartka
Strona przedmiotu: http://www.szpitalzdrowia.pl/?go=struktura&id=28&did=26
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami medycyny wieku rozwojowego: prawidłowym rozwojem dziecka, zasadami żywienia, występowaniem podstawowych schorzeń, ich diagnostyką i leczeniem.

Poznanie zasad badania przedmiotowego i podmiotowego dziecka, etapów rozwoju i najczęstszych schorzeń okresu dziecięcego.

Wymagania wstępne:

Wymagane zaliczenie przedmiotów przedklinicznych, tj. patofizjologii, patomorfologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązek uczestniczenia w seminariach i ćwiczeniach.

Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria w trakcie których prezentowane są tematy obejmujące najważniejsze zagadnienia medycyny wieku rozwojowego.

Ćwiczenia praktyczne przy łóżku pacjenta w trakcie których student zapoznaje się z metodami przedmiotowego i podmiotowego badania dziecka w różnym wieku, metodami oceny rozwoju oraz objawami najczęstszych chorób wieku dziecięcego.

Przedmiot trwa 7 tygodni, średnio zajmuje 7,5 godziny w tygodniu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia medycyny wieku rozwojowego: prawidłowy rozwój dziecka, zasady żywienia, występowanie podstawowych schorzeń, ich diagnostyka i leczenie.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

Wprowadzenie do zagadnień medycyny rozwojowej.

Noworodek, wcześniactwo, dystrofia.

Żywienie niemowląt i dzieci zdrowych.

Biegunki ostre i przewlekłe.

Wybrane zagadnienia z gastroenterologii dziecięcej.

Zasady postępowania w najczęściej spotykanych chorobach nerek u dzieci.

Ostre i przewlekłe choroby układu nerwowego.

Główne i niecharakterystyczne objawy występujące w chorobach układu krwiotwórczego u dzieci.

Podstawy rozpoznawania wad wrodzonych serca.

TEMATYKA SEMINARIÓW:

Choroby zakaźne wieku rozwojowego.

Awitaminozy i krzywica.

Choroby narządu oddechowego.

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

Zaznajomienie ze specyfiką badania lekarskiego dzieci ze zwróceniem uwagi na poszczególne okresy rozwojowe dziecka.

Zasady zbierania wywiadu.

Zasady badania fizykalnego, ocena stanu ogólnego, poszczególnych układów.

Zapoznanie z normami rozwoju somatycznego i psychofizycznego u dzieci.

Zasady pielęgnacji noworodków i niemowląt.

Zasady żywienia w wieku niemowlęcym (karmienie naturalne i sztuczne), ocena stanu odżywienia dziecka.

Zagadnienia semiotyki ogólnej: gorączka, objawy odwodnienia, zaburzenia w układzie oddechowym, kaszel duszność, zaburzenia w układzie krążenia, sinica, zaburzenia stanu świadomości, drgawki, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, zmiany skórne, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęki, zmiany śluzówkowe.

Badania fizykalne, ocena stanu ogólnego pacjenta.

Literatura:

1. Wybrane zagadnienia z Pediatrii pod redakcją Jacka J. Pietrzyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.