Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratory Training of Clinical Skills 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L3.LTCS Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Laboratory Training of Clinical Skills 2/4
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sara-Nowak, Małgorzata Sudacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

-student rozumie strukturę i etapy konsultacji medycznej

-jest zaznajomiony z podstawowymi technikami komunikacyjnymi

- posiada wgląd w podstawy procesu komunikacyjnego zachodzącego między lekarzem a pacjentem

-zna zasady zbierania wywiadu medycznego w standardowych i trudnych warunkach

-zna zasady przekazywania informacji pacjentowi

-omawia cele i wyzwania towarzyszące konsultacji medycznej


Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

-zna strukturę konsultacji medycznej

-używa adekwatnie umiejętności i technik komunikacyjnych w trakcie zbierania wywiadu i przekazywania informacji medycznych w standardowych i trudnych warunkach

-używa właściwych, umożliwiających efektywną komunikację umiejętności, by rozpoznać i zareagować na perspektywę pacjenta

-potrafi nawiązać podstawową więź terapeutyczną

-potrafi wyrażać swoją opinię i dawać feedback w sposób konstruktywny


Efekty kształcenia w zakresie nastawienia:

-respektuje zasady etyki zawodowej

-potrafi myśleć krytycznie i formuować niezależne opinie dotyczące danej sytuacji

-okazuje szacunek dla uczuć, opinii i oczekiwań pacjenta

-pojmuje rolę lekarza w procesie terapeutycznym i znaczenie współpracy z pacjentem

Wymagania wstępne:

Podstawy anatomii i fizjologii czowieka.

Ukończony kurs LTCS I (2/6), zdany egzamin OSCE

Forma i warunki zaliczenia:

1. Wymagana jest obecność na wszyskich zajęciach (7/7)

- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, możliwe jest zaliczenie zajęć poprzez napisanie scenariusza dotyczącego komunikacji lekarz - pacjent, z uwzględnieniem problemu komunikacyjnego, perspektywy pacjenta, proponowanego zadania dla lekarza

-W przypadku nieobecności dopuszczalne jest również odrobienie zajęć z inną grupą (zajęcia muszą obejmować ten sam temat)


2. Pozytywna ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć oraz w ćwiczenia praktyczne (odgrywanie scenariusza)


3. Napisanie poprawnego merytorycznie eseju. Ostateczny termin oddania eseju to 1 tydzień po zakończeniu cyklu zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie trwania zajęć ocena zaangażowania studentów w dyskusję oraz ocena prezentowanych przez nich umiejętności komunikacyjnych.


Końcowe zaliczenie: Esej nt: 'Opisz własne doświadczenie kliniczne, które było dla Ciebie szczególnie trudne w kategioriach komunikacji lekarz - pacjent. Dlaczego wybrałaś/wybrałeś tę sytuację? Które z umiejętności komunikacyjnych byłyby pomocne w jej rozwiązaniu?'


Praktyczny egzamin łącznie z Interną część 1

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja

Metody dydaktyczne:

Ustrukturyzowane ćwiczenia, gry edukacyjne, odgrywanie scenek tematycznych

Bilans punktów ECTS:

1

Uczestnictwo w zajęciach - 20 godzin

Przygotowanie eseju - 10 godzin

Łącznie 30 godzin.


Pełny opis:

1. Struktura konsultacji medycznej. Dlaczego perspektywa pacjenta jest ważna?

2.Umiejętności komunikacyjne przydatne podczas zbierania informacji. Rozpoczynanie konsultacji, utrwalanie kontaktu z pacjentem.

3. Jak efektywnie używać umiejętności komunikacyjnych podczas zbierania informacji.

4. Umiejętności komunikacyjne użyteczne podczas przekazywania informacji pacjentowi.

5. Trudne sytuacje kliniczne. Negocjowanie i współpraca z pacjentem.

6. Zintegrowanie procesu konsultacji medycznej.

Literatura:

Jedna z poniższych pozycji:

1. Skills for Communicating With Patients, J. Silverman

2. Making the Patient Your Partner: Communication Skills for

Doctors and Other Caregivers. T. Gordon, W. S. Edwards

3. Bates; Guide to Physical Examination and History Taking.

Lynn S. Bickley .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.