Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Clinical Immunology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.ClinImm Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Clinical Immunology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szaflarska
Prowadzący grup: Anna Pituch-Noworolska, Anna Szaflarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu immunologii klinicznej istotnej dla dalszej edukacji z zakresu pediatrii i chorób wewnętrznych. Podstawy wiedzy dotyczące obrazu klinicznego, przebiegu i leczenia niedoborów odporności uzupełniają program szkolenia głównie z zakresu pediatrii.

Efekty kształcenia:

student zna objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, schorzeniach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zna zasady wykonania i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

Wymagania wstępne:

Immunologia ogólna - znajomość podstawowych zagadnień immunologicznych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu, a tym samym dopuszczenie do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach, na których prowadzi się ciągłą ocenę pracy studenta.

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym - testowym (I termin), ustnym lub pisemnym (II termin)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania to:

- seminaria

- ćwiczenia w Oddziale i Poradni Immunologicznej, Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych oraz w laboratorium Zakładu Immunologii Klinicznej


Bilans punktów ECTS:

20 godzin zajęć organizowanych przez Uczelnię +10 godzin pracy własnej (przygotowanie do ćwiczeń, seminariów i egzaminu)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) Education program does not provide practice

Skrócony opis:

podstawy immunologii klinicznej

Pełny opis:

Program nauczania immunologii klinicznej:

• Pierwotne i wtórne niedobory odporności: patogeneza, objawy kliniczne, leczenie z uwzględnieniem substytucji immunoglobulin i HSCT

- seminaria - 2 godz.

- ćwiczenia na oddziale klinicznym lub w Poradni Immunologicznej - 4 godz.

• Diagnostyka niedoborów odporności.

 Testy laboratoryjne oceniające odporność humoralną (poziom immunoglobulin, swoiste p/ciała, poziom krążących limfocytów B).

 Diagnostyka odporności komórkowej: ocena poziomu limfocytów T i ich subpopulacji. Testy funkcjonalne „in vitro” – ocena odpowiedzi limfocytów po stymulacji mitogenami i antygenami. Badanie funkcji granulocytów, test chemiluminescencji i redukcji NBT. Ocena ekspresji molekuł adhezyjnych. Cytometria przepływowa, metody molekularne

- seminaria - 2 godz.

- ćwiczenia w Zakładzie Immunologii Klinicznej - 1 godz.

• Schorzenia autoimmunizacyjne: uogólnione i narządowe. Immunopatogeneza, immunodiagnostyka. Kliniczne znaczenie autoprzeciwciał. Diagnostyka różnicowa schorzeń autoimmunizacyjnych z uwzględnieniem autoimmunizacyjnych schorzeń przewodu pokarmowego z uwzględnieniem schorzeń autozapalnych Diagnostyka schorzeń autoimmunizacyjnych narządowo-swoistych: wątroby, przewodu pokarmowego, gruczołów dokrewnych, immunologiczne cytopenie.

- seminaria - 2 godz.

- ćwiczenia w Zakładzie Immunologii Klinicznej - 1 godz.

• Podstawy transplantologii: antygeny HLA, dobór dawcy-biorcy, (panel p/ciał, test krzyżowy), odrzucanie przeszczepu. Przeszczep szpiku/komórek macierzystych, wskazania kliniczne, choroba GvH, prowadzenie chorych przed i po przeszczepie.

- seminaria - 2 godz.

- ćwiczenia na Oddziale Przeszczepiania Komórek

Krwiotwórczych - 2 godz.

• Immunoterapia, immunosupresja

- seminaria - 2 godz.

• Problemy immunologiczne w schorzeniach nowotworowych: odpowiedź przeciwnowotworowa gospodarza, antygeny towarzyszące nowotworom i ich rola w diagnostyce i monitorowaniu choroby nowotworowej, rola immunodetekcji, immunoterapia nowotworów – seminarium - 2 godz.

Ogółem: 20 godzin, z czego: .

ćwiczenia - 8 godz.

seminaria - 12 godz.

Literatura:

Clinical Immunology” - Jonathan Brostoff, Glenis K. Scadding, David Male, Ivan M. Roitt - Mosby

• „Immunobiology: the immune system in health and disease” 6th edition: JanewayCh. A., Trawers P. Walport M. , Shlomchik M.J

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.