Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratory Training of Clinical Skills 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.LTCS Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Laboratory Training of Clinical Skills 3/4
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Cebula, Anna Kocurek, Bogumiła Kowalska
Prowadzący grup: Natalia Bajorek, Anna Kocurek, Christopher Pavlinec, Ian Perera, Michał Pers, Małgorzata Sudacka, Magdalena Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy

- zna podstawowe zasady negocjacji i radzenia sobie z oczekiwaniami pacjenta

- zna podstawowe zasady postępowania w sytuacji agresji ze strony pacjenta lub jego rodziny

- zna podstawowe zasady przekazywania pacjentowi informacji niepomyślnych

W zakresie umiejętności:

- eksploruje perspektywę pacjenta, w tym przekonania, uczucia, obawy i oczekiwania

- potrafi z szacunkiem radzić sobie z emocjami pacjenta, w tym z niepokojem, smutkiem, a także złością i zachowaniami agresywnymi

- przekazuje niepomyślne informacje medyczne w sposób efektywny z poszanowaniem uczuć i perspektywy pacjenta

W zakresie postaw:

- prezentuje szacunek wobec perspektywy pacjenta

- szanuje prawo do własnej decyzji, autonomię pacjenta i prawo do intymności

- zachowuje zasady etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Ukończył zajęcia z Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności Klinicznych na roku 2 i 3.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (możliwa jedna nieobecność pod warunkiem przygotowania stosownego tematycznie eseju, omawiającego możliwe sposoby rozwiązania problemu komunikacyjnego),

- minimum dwukrotne podczas zajęć zagranie roli lekarza w symulowanej konsultacji oraz zanalizowanie zagranej scenki wspólnie z grupą i asystentem.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym zagranie min. dwa razy roli lekarza w symulowanej konsultacji oraz wspólne z grupą i asystentem zanalizowanie zagranej scenki.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne.


Gry dydaktyczne i odgrywanie ról przy wykorzystaniu symulowanych pacjentówBilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta


Punkty ECTS: 1


Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją na trudniejszym poziomie zajęć z zeszłego roku (LTCS part 2). Studenci będą mieli okazję wykorzystać szereg dotychczas poznanych umiejętności komunikacyjnych w rozmowach z symulowanymi pacjentami, także w trudnych sytuacjach (np. konieczności poradzenia sobie z silnymi emocjami pacjentów).

Pełny opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, poruszania tematów intymnych, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów i agresją oraz umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji.

Literatura:

1. Skills for Communicating with Patients, J. Silverman

2. Making the Patient Your Partner: Communication Skills for Doctors and Other Caregivers. T. Gordon, W. S. Edwards

3. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lynn S. Bickley.

Uwagi:

Strój: smart casual, zgodny z zasadami obowiązującymi na uczelni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.