Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medical Law and Deontology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.MedLaw Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Medical Law and Deontology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Woźniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z regulacjami prawnymi i etycznymi, których znajomość jest niezbędna w prawidłowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Efekty kształcenia:

1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz sposobu funkcjonowania organów tegoż systemu: G_W7(3), G_U4(1)

2. Znajomość zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej: G_W6(3), G_W14(2), G_U4(2), G_U5(3)

3. Znajomość zasad i przesłanek odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie: G_W6(1), G_W12(3), G_W14(2), G_W21(1)

4. Znajomość praw pacjenta i systemu ich ochrony: G_W6(2), G_W7(1), G_W9(1), G_W12(3), G_U3(1), G_U4(2), G_U5(3), G_U6(1)

5. Znajomość warunków wykonywania zawodu lekarza oraz zasad funkcjonowania w ramach korporacji zawodowej: G_W6(2), G_W8(3), G_W11(1), G_W12(2)

6. Znajomość regulacji prawnych dotyczących aborcji, transplantacji, metod sztucznej prokreacji, stanów terminalnych: G_W6(1), G_W9(2), G_W10(3)


Wymagania wstępne:

Ukończony 3 rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej – odrębne z zakresu deontologii lekarskiej, odrębne z zakresu prawa medycznego. Praca pisemna polegająca na odpowiedzi na 5 pytań otwartych z zakresu deontologii i 5 pytań otwartych z zakresu prawa medycznego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie.

Obecność – nie więcej niż 6 godzin nieobecności


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Formy kontaktu interaktywnego (seminaria), prezentacje multimedialne (wykład, seminaria), e-learning

Bilans punktów ECTS:

2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.