Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L5.REH Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Rehabilitation
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korkosz, Tomasz Maicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.ortopedia.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

przedstawienie wiedzy na temat:

-rehabilitacji w neurologii, ortopedii, kardiologii, pulmonologii, pediatrii, reumatologii


- praktycznych umiejętności badania aparatu ruchu za pomocą testów funkcjonalnych

Efekty kształcenia:

Wiedza

E.W30 zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności

E.W31 zna rolę i metody stosowane w rehabilitacji medycznej

E.W42 zna efekty zdrowotne systematycznej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz aktywności ruchowej dorosłych w prewencji wybranych chorób

E.W43 opisuje specyfikę badania w zakresie medycyny sportowej z uwzględnieniem prób zdolności wysiłkowych. Zna zasady orzecznictwa lekarskiego u sportowców dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Umiejętności

E.U22 dokonuje oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego

E.U23 potrafi zaproponować program rehabilitacji w najczęstszych chorobach

E.U39 potrafi dobrać odpowiednią aktywność fizyczną w okresie rozwojowym dzieci i młodzieży oraz zaproponuje trening zdrowotny w wieku dorosłym zarówno w zdrowiu i chorobie

Kompetencje społeczne

K.1. Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki pełen szacunku kontakt z chorym


Wymagania wstępne:

Introduction to Surgery, Pathomorphology 1/2

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola pisemna (zestawy pytań)

W zakresie umiejętności

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, inscenizacja, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

Metody dydaktyczne:

Wykład, panel dyskusyjny, prezentacje mulimedialne, opracowywanie problemów terapeutycznych do rozwinięcia przez studenta, praca z pacjentem, pokaz

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie 9 godzin

Przygotowanie do wykładu 18 godzin

Udział w seminariach 7 h

Przygotowania do udziału w seminariach 14 h

Udział w ćwiczeniach 4h

Przygotowanie do udzialu w ćwiczeniach 8h

60 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Lectures – 9 hours

Rehabilitation fundamentals. Multidisciplinary team and patient education.

Physiotherapy in sport

Rehabilitation in inflammatory musculoskeletal diseases and osteoarthritis. Geriatric rehabilitation

Patient analysis and therapy planning in stroke and neuromuscular diseases according to ICF classification. Principles of motor control, motor learning and brain plasticity

Plan, implement and coordinate the intervention. Q&A. Summary

Seminars 7 hours

Strategies in rehabilitation – orthotics, prosthetics and aids.

Acute and chronic back pain. Diagnosis and rehabilitation.

Tests for balance problem,

Clinical tests for assessing neurological

Functional tests, analysis of joint biomechanics and movement patterns

Analysis and gait therapy

Neurophysiological method in physiotherapy after stroke – PNF- philosophy, certain principles, techniques and exercises.

Neurological tests used for measuring patient activities and rehabilitation.

Practicals – 4 hours

- Therapy for the shoulder joint, ankle joint, hip joint, lumbar and cervical spine

- Clinical tests for assessing neurological and orthopedic patient

- Transition from high to low position and from low to high

- Demonstration of patient treatmentGonarthrosis, coxarthrosis – causes, symptoms, treatment.

- Knee replacement, hip replacement – surgical treatment, risks and complications.

- Physical therapy after knee and hip replacement

- Precautions for patient after joint replacement- Orthopedic tests used for measuring patient activities and rehabilitation

-What is Joint Mobilization

-Techniques Utilized in Rehabilitation.

-The idea of combining mobilizations with movements - Brian Mulligan Techniques -examples of treatment.

-Muscles pain problems in shoulder - lesions and examination.

-Cognitive and speech therapy.


Literatura:

1.Darcy Ann Umphred, Gordon Burton, Rolando T. Lazaro, Margaret Roller, Neurological rehabilitation, Elsevier 2013

2.Susan B. O'Sullivan, Thomas J. Schmitz T, George Fulk, Physical Rehabilitation, Davis company 2014

3.Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination and Performance Testing, 9e (Daniels & Worthington's Muscle Testing (Hislop), Helen Hislop FAPTA, Dale Avers , Marybeth Brown, Elsevier 2014

4. Susan B. O'Sullivan, Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation, 2nd Edition, Davis company 2016

5.Mulligan B. R., Manual Therapy, "NAGS", "SNAGS","MWM's etc", Plane View Services, Revised Fourth Edition, Wellington, New Zealand, 1999

6. Jan S. Tecklin, Pediatric Physical Therapy, Fifth Edition, Wolters Kluwert 2015

7. Motor Control: Translating Research into Clinical Practice 5th Edition

Shumway-Cook and Woollacott, Wolters Kluwer 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.