Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medical rescue

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED3.MedResc Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Medical rescue
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres, Agnieszka Frączek
Prowadzący grup: Janusz Andres, Agnieszka Jastrzębska, Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

www.erc.edu

http://www.prc.krakow.pl/


Cele kształcenia:

- Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawowym w zakresie BLS/AED.

- nabycie umiejętności udzielania zaawansowanej pomocy ALS, w zakresie najważniejszych elementów w gabinecie stomatologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia życia w związku z zastosowaną terapią (np. wstrząs anafilaktyczny)

- nabycie wiedzy i umiejętności w zabezpieczaniu dróg oddechowych, bez-przyrządowo oraz z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu

- nabycie wiedzy i umiejętności postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia

- nabycie umiejętnosci właściwego i celowego monitorowania stanu pacjenta

- Kształcenie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych

- Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych oraz współpracy w zespole

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz zdrowie i życie pacjenta,

Efekty kształcenia:

POdczas kursu student nabywa umiejętności:

- Udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawowym w zakresie BLS/AED, komputerowa ocena jakości masażu zewnętrznego oraz jakościowa i ilościowa , komputerowa ocena wentylacji

- Udzielanie zaawansowanej pomocy ALS, w zakresie najważniejszych elementów w gabinecie stomatologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia życia w związku z zastosowaną terapią (np. wstrząs anafilaktyczny).

- Zabezpieczenie dróg oddechowych, przyrządowe oraz bez-przyrządowe.

- Sytuacje zagrożenia życia- postępowanie.

- Monitorowanie pacjenta. w sytuacjach nagłych, ocena CTK, saturacji, oddechów ( jakość , ilość),


Wymagania wstępne:

BLS, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia,


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin praktyczny: scenariusz postępowania zgody z wytycznymi BLS, ALS.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności podczas seminariów, jakość wykonywanych ćwiczeń oceniana komputerowo.

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia: egzamin praktyczny na manekinach, symulacja stanów zagrożenia życia, ocena jakości zastosowanych podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody programowane - z użyciem maszyny dydaktycznej

Metody dydaktyczne:

wykłady,

semianaria,

dyskusje,

parca w malych grupach,

zajęcia symulujące stany zagrożenia życia,

ćwiczenia na manekinach

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach(symulacje –ćwiczenia na manekinach) - 9 godzin,

Przygotowanie sie do ćwiczeń - 6 godzin,

Zapozanie sie z literature przedmiotu – 10 godzin,

Udział w wykładach - 6 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Wykłady: 6 godzin nieobowiążkowe

Seminaria: 9 godzin obowiążkowe


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta stomatologii umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia u pacjentów poddawanych procedurom stomatologicznym.

Celem przeprowadzanych zajęć jest zapoznanie studentów kierunku

stomatologicznego ze specyfiką pracy w stanach zagrożenia życia oraz

przygotowanie studentów do podjęcia odpowiednich działań, przeprowadzenia właściwej diagnostyki i włączenia leczenia w najpowszechniej występujących stanach nagłych.

Celem zajęć jest wstępne przygotowanie studenta do konieczności

podejmowania szybkich, trafnych i krytycznych decyzji w sytuacji zagrożenia życia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka związanych z narażeniem pacjenta w gabinecie stomatologicznym.

Pełny opis:

W trakcie kursu, podczas wykładów omówione zostają zagadnienia stanów zagrożenia życia, z uwzględnieniem etiologii oraz epidemiologii ich występowania.

Tematy wykładów:

1. Stany zagrożenia życia , ze szczególny uwzględnieniem specyfiki pracy w gabinecie dentystycznym.

2. ALS wytyczne, postępowanie

Kurs składa się z cyklu ćwiczeń praktycznych, symulacji sytuacji zagrożeń życia, praca z manekinami obejmuje praktyczne zapoznanie się i nabycie umiejętności zastosowania zabiegów BLS i ALS w stanach zagrożenia życia, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w gabinecie stomatologicznym

Zagadnienia poruszane w trakcie ćwiczeń praktycznych i symulacji :

-zastosowanie zaawansowanych metod udrażniania dróg oddechowych,

- ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem defibrylatora pod bezpośrednim nadzorem asystenta, zasady obsługi oraz bezpiecznej defibrylacji,

- ćwiczenia praktyczne z rozpoznawania rytmów zagrażających życiu, z rozpoznaniem rytmów do defibrylacji i rytmów nie do defibrylacji,

- ćwiczenia z zastosowaniem masażu zewnętrznego serca oraz sztucznej wentylacji pod kontrolą modułów komputerowych, pod bezpośrednim nadzorem asystenta,

-Monitorowanie pacjenta w stanie zagrożenia życia,

pozycja boczna ustalona.

-Podstawowe specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne.

-Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

-Wyposażenie gabinetów stomatologicznych w sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

- farmakoterapia, tlenoterapia w resuscytacji.

- Udzielanie pomocy na poziomie podstawowym i zaawansowanym w gabinecie stomatologicznym.

- Powikłania znieczulenia miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego.

- Niewydolność oddechowa, ze szczególnym uwzględnieniem ciała obcego w drzewie oskrzelowym

Literatura:

Wytyczne Resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2010, www.prc.krakow.pl/2010

ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student Course Manual)

EPLS: European Pediatric Life Support – course manual.

Tintinalli's Emergency Medicine

Stone K., Humphries R, 2010r., "Current diagnosis and treatment in

emergency medicine"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.