Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cardiology: from ECG to implantable device (part of Internal Medicine)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.CardioECG Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Cardiology: from ECG to implantable device (part of Internal Medicine)
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Prowadzący grup: Agnieszka Olszanecka, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Wiktoria Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Znajomość urządzeń wszczepialnych mających zastosowanie u pacjentów kardiologicznych, umiejętność oceny wskazań do wszczepienia poszczególnych urządzeń, uzyskanie wiedzy na temat znaczenia EKG w procesie kwalifikacji do wszczepienia urządzenia i kontroli jego działania

Efekty kształcenia:

Umiejętność interpretacji EKG w zaburzeniach rytmu serca i zaburzeniach przewodzenia, znajomość wskazań do wszczepienia urządzeń (rozruszniki, CRT, ICD).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

1. Obecność na ćwiczeniach (zaliczenie można uzyskać w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w jednym dniu w trakcie kursu. W przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez koordynatora modułu)

2. pozytywny wynik testu na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi tj. co najmniej 6 pkt.

3. prawidłowy opis i interpretacja co najmniej 2 z 3 zapisów EKG


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza podczas wykładów sprawdzane będą na zakończenie kursu w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań trwającego 20 minut oraz opisu i interpretacji 3 zapisów EKG.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia 10 dni po 3 godziny, 5 seminariów po 2 godziny.

Bilans punktów ECTS:

2

Pełny opis:

Ćwiczenia: wywiady lekarskie, badanie fizykalne, interpretacja EKG, badania echokardiograficznego, innych testów diagnostycznych – omówienie hospitalizowanych pacjentów (niewydolność serca, tachyarytmie, zaburzenia przewodzenia).

Seminaria:

1. Zasady interpretacji EKG

2. Zaburzenia przewodzenia

3. Zaburzenia rytmu serca

4. EKG w procesie kwalifikacji do wszczepienia urządzenia

5. Pacjent ze wszczepionym urządzeniem – ocena prawidłowej czynności urządzenia na podstawie EKG

Literatura:

1. Tomas B. Garcia, Introduction to 12-Lead ECG. Jones & Bartlett Learning; 2 edition (November 27, 2013)

2. Ary L. Goldberger. Clinical Electrocardiography E-Book: A Simplified Approach (Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach) Mosby; 8 edition (September 7, 2012)

3. Dennis Fitzpatrick. Implantable Electronic Medical Devices. Academic Press; 1 edition (November 14, 2014)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.