Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Imm.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunologia kliniczna
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siedlar
Prowadzący grup: Jarosław Baran, Karolina Bukowska-Strakova, Jolanta Goździk, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Magdalena Rutkowska-Zapała, Maciej Siedlar, Anna Szaflarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

student zna objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, schorzeniach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zna zasady wykonania i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018; dostępnym na stronie: http/www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu, a tym samym dopuszczenie do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach, na których prowadzi się ciągłą ocenę pracy studenta.

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym - testowym (I termin), ustnym lub pisemnym (II termin)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania to:

- wykłady

- seminaria

- ćwiczenia w Oddziale i Poradni Immunologicznej, Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych oraz w laboratorium Zakładu Immunologii Klinicznej


Bilans punktów ECTS:

20 godzin zajęć organizowanych przez Uczelnię +10 godzin pracy własnej (przygotowanie do ćwiczeń, seminariów i egzaminu)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

program kształcenia nie przewiduje praktyk

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

- "Immunologia" - red.Krzysztof Bryniarski: wyd Edra Urban & Partner, Wrocław 2017 (ROZDZIAŁY: IX - XXIII)

Literatura uzupełniająca;

- "Immunologia" nowe wydanie red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa – Wyd. Naukowe PWN – Warszawa 2017

Uwagi:

Do egzaminu z przedmiotu "immunologia kliniczna" obowiązuje zakres materiału omówionego w trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń, a także zawartego w podręczniku "Immunologia", rozdziały IX-XXIII (ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów: IX, XV, XVII, XXIII - dotyczy osób zdających egzamin w sesji zimowej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.