Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Lab.N.U.K.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, 12 godzin więcej informacji
Symulacje, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bajorek, Anna Kocurek
Prowadzący grup: Natalia Bajorek, Klaudiusz Bolt, Grzegorz Cebula, Bogdan Ciążyński, Tomasz Górecki, Maria Gruba, Jerzy Jaskuła, Anna Kocurek, Bogumiła Kowalska, Paweł Kukla, Robert Kupis, Łukasz Małecki, Magdalena Mostowik, Mateusz Popielski, Mirosława Püsküllüoğlu, Mateusz Putowski, Anna Sara-Nowak, Małgorzata Sudacka, Małgorzata Szczepanek, Magdalena Szopa, Jolanta Świerszcz, Ewa Zasada, Dorota Zawiślak, Kamila Żur-Wyrozumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:


W zakresie wiedzy

- zna podstawowe zasady negocjacji i radzenia sobie

z oczekiwaniami pacjenta

- zna podstawowe zasady postępowania w sytuacji

agresji ze strony pacjenta lub jego rodziny

- zna podstawowe zasady przekazywania

pacjentowi informacji niepomyślnych

W zakresie umiejętności:

- eksploruje perspektywę pacjenta, w tym

przekonania, uczucia ,obawy i oczekiwania

- potrafi z szacunkiem radzić sobie z emocjami

pacjenta, w tym z niepokojem, smutkiem, a także

złością i zachowaniami agresywnymi

- przekazuje niepomyślne informacje medyczne w

sposób efektywny z poszanowaniem uczuć i

perspektywy pacjenta

W zakresie postaw:

- prezentuje szacunek wobec perspektywy pacjenta

- szanuje prawo do własnej decyzji, autonomię

pacjenta i prawo do intymności

- zachowuje zasady etyki zawodowej

Wymagania wstępne:

Ukończył zajęcia z Laboratoryjnego Nauczania

Umiejętności Klinicznych na roku 2 i 3, zaliczył

egzaminy OSCE

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (możliwa jedna nieobecność pod warunkiem przygotowania stosownego tematycznie scenariusza dla symulowanego pacjenta)

- nagranie co najmniej jednego filmu z konsultacji z Symulowanym Pacjentem z przygotowaniem opisu konsultacji zgodnie z dostarczonym wzorem z możliwością omówienia filmu i konsultacji z grupą.

- przekazanie co najmniej jednokrotne informacji zwrotnej dotyczącej konsultacji innego studenta


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- ocena nagranej przez studenta konsultacji ze szczególnym uwzględnieniem opisu konsultacjiMetody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne


Strukturyzowane zajęcia laboratoryjne, gry dydaktyczne, filmy dydaktyczne, odgrywanie ról przy wykorzystaniu symulowanych pacjentów


100 % (20h) zajęć wymaga obecności nauczyciela akademickiego oraz studentów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń, nagranie filmu zaliczeniowego i ocena pracy kolegów - 10 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta


Punkty ECTS: 1


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

Pełny opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów i agresją oraz umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji.

Literatura:

Literatura wymagana

Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

Pod redakcją: Marii Nowiny Konopki, Wojciecha Feleszki, Łukasza Małeckiego

Dodatkowa literatura

Skills for Communicating With Patients, J. Silverman

Making the Patient Your Partner: Communication Skills for Doctors and Other Caregivers. T. Gordon, W. S. Edwards

Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lynn S. Bickley .

Badanie Kliniczne Mac Leod, T. Douglas, F. Nicol, C. Robertson

Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną Jarosław Barański

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, 12 godzin więcej informacji
Symulacje, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bajorek, Anna Kocurek
Prowadzący grup: Natalia Bajorek, Klaudiusz Bolt, Grzegorz Cebula, Bogdan Ciążyński, Tomasz Górecki, Maria Gruba, Jerzy Jaskuła, Anna Kocurek, Bogumiła Kowalska, Paweł Kukla, Robert Kupis, Łukasz Małecki, Magdalena Mostowik, Mateusz Popielski, Mirosława Püsküllüoğlu, Mateusz Putowski, Anna Sara-Nowak, Małgorzata Sudacka, Małgorzata Szczepanek, Magdalena Szopa, Jolanta Świerszcz, Ewa Zasada, Dorota Zawiślak, Kamila Żur-Wyrozumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:


W zakresie wiedzy

- zna podstawowe zasady negocjacji i radzenia sobie

z oczekiwaniami pacjenta

- zna podstawowe zasady postępowania w sytuacji

agresji ze strony pacjenta lub jego rodziny

- zna podstawowe zasady przekazywania

pacjentowi informacji niepomyślnych

W zakresie umiejętności:

- eksploruje perspektywę pacjenta, w tym

przekonania, uczucia ,obawy i oczekiwania

- potrafi z szacunkiem radzić sobie z emocjami

pacjenta, w tym z niepokojem, smutkiem, a także

złością i zachowaniami agresywnymi

- przekazuje niepomyślne informacje medyczne w

sposób efektywny z poszanowaniem uczuć i

perspektywy pacjenta

W zakresie postaw:

- prezentuje szacunek wobec perspektywy pacjenta

- szanuje prawo do własnej decyzji, autonomię

pacjenta i prawo do intymności

- zachowuje zasady etyki zawodowej

Wymagania wstępne:

Ukończył zajęcia z Laboratoryjnego Nauczania

Umiejętności Klinicznych na roku 2 i 3, zaliczył

egzaminy OSCE

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (możliwa jedna nieobecność pod warunkiem przygotowania stosownego tematycznie scenariusza dla symulowanego pacjenta)

- nagranie co najmniej jednego filmu z konsultacji z Symulowanym Pacjentem z przygotowaniem opisu konsultacji zgodnie z dostarczonym wzorem z możliwością omówienia filmu i konsultacji z grupą.

- przekazanie co najmniej jednokrotne informacji zwrotnej dotyczącej konsultacji innego studenta


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- ocena nagranej przez studenta konsultacji ze szczególnym uwzględnieniem opisu konsultacjiMetody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne


Strukturyzowane zajęcia laboratoryjne, gry dydaktyczne, filmy dydaktyczne, odgrywanie ról przy wykorzystaniu symulowanych pacjentów


100 % (20h) zajęć wymaga obecności nauczyciela akademickiego oraz studentów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń, nagranie filmu zaliczeniowego i ocena pracy kolegów - 10 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta


Punkty ECTS: 1


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

Pełny opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów i agresją oraz umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji.

Literatura:

Literatura wymagana

Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

Pod redakcją: Marii Nowiny Konopki, Wojciecha Feleszki, Łukasza Małeckiego

Dodatkowa literatura

Skills for Communicating With Patients, J. Silverman

Making the Patient Your Partner: Communication Skills for Doctors and Other Caregivers. T. Gordon, W. S. Edwards

Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lynn S. Bickley .

Badanie Kliniczne Mac Leod, T. Douglas, F. Nicol, C. Robertson

Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną Jarosław Barański

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.