Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Chor.Wew.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne 3/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Czarnecka, Tomasz Grodzicki, Wiesław Pyrczak
Prowadzący grup: Barbara Balicka-Ślusarczyk, Artur Bień, Krzysztof Bryniarski, Krzysztof Ciszowski, Katarzyna Cyganek, Danuta Czarnecka, Łukasz Drelicharz, Artur Drzewiecki, Paulina Fatyga, Marzena Frołow, Andrzej Gackowski, Agnieszka Giza, Krystian Gruszka, Bartłomiej Guzik, Alicja Hebda-Szydło, Jerzy Hohendorff, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Barbara Idzior-Waluś, Piotr Jankowski, Artur Jurczyszyn, Beata Kieć-Wilk, Paweł Kleczyński, Łukasz Kluczyński, Tomasz Klupa, Marta Kostecka-Matyja, Dorota Krochmalczyk, Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska, Paweł Krzyściak, Anna Kurzyńska, Jacek Legutko, Jacek Lelakowski, Paweł Maga, Barbara Małecka, Maciej Małecki, Paweł Matusik, Patrycja Mensah-Glanowska, Karolina Morawiec-Sławek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Olszanecka, Dorota Pach, Magdalena Polaczyk, Anna Przybyła, Paweł Rostoff, Anna Rydlewska, Marcin Rzeszutko, Tomasz Sacha, Aleksander Skotnicki, Jan Skupień, Grzegorz Sokołowski, Jakub Stec, Paulina Surowiec, Dorota Szpak, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Joanna Walczyk, Jarosław Zalewski, Barbara Zawilińska, Joanna Zdziarska, Krzysztof Żmudka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - kardiologia

Po zakończeniu zajęć student:

Zna zasady kwalifikacji chorych do:

- zabiegów kardiochirurgicznych w najczęstszych nabytych i wrodzonych wadach serca

- TAVI, przezskórnej walwuloplastyki mitralnej, Mitra-Clip

- przezskórnego zamykania ubytków w przegrodach serca (PFO, ASD, VSD)

Zna zasady kwalifikacji kardiologicznej oraz przygotowania chorych do zabiegów pozasercowych.

Zna zasady postępowania u kobiet w ciąży ze schorzeniami kardiologicznymi

Zna zasady postępowania z dorosłymi chorymi z wrodzoną wadą serca


Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - diabetologia

Praktyczne umiejętności postępowanie przyczynowego i objawowego w najważniejszych schorzeniach metabolicznych

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie „Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018” dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Skrócony opis:

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - kardiologia

obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w następujących jednostkach chorobowych:

- najczęstsze wrodzone i nabyte wady serca

- nadciśnienie płucne z uwzględnieniem aktualnego podziału

- zapalenie mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia

- kardiomiopatie ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych przyczyn

- tętniak rozwarstwiający aorty

- omdlenia

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - diabetologia

obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia:

- cukrzycy

- otyłości

- zaburzeń lipidowych

- hiperurykemii

- osteoporozy

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - angiologia

obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia chorób naczyniowych

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – alergologia

Choroby układowe tkanki łącznej oraz zapalenia naczyń: przyczyny, postacie kliniczne, podstawowe testy diagnostyczne, ogólne zasady terapii

Symptomatologia i diagnostyka najważniejszych schorzeń alergicznych

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – hematologia

Nienowotworowe choroby krwi

Pełny opis:

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - kardiologia

Obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w następujących jednostkach chorobowych:

- najczęstsze wrodzone i nabyte wady serca

- nadciśnienie płucne z uwzględnieniem aktualnego podziału

- zapalenie mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia

- kardiomiopatie ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych przyczyn

- tętniak rozwarstwiający aorty

- omdlenia

Zasady kwalifikacji chorych do:

- zabiegów kardiochirurgicznych w najczęstszych nabytych i wrodzonych wadach serca

- TAVI, przezskórnej walwuloplastyki mitralnej, Mitra-Clip

- przezskórnego zamykania ubytków w przegrodach serca (PFO, ASD, VSD)

- zaburzenia w zakresie układu krążenia u chorych z:

- niewydolnością nerek

- chorobami tkanki łącznej

- wpływ leków niekardiologicznych na układ krążenia

- NLPZ

- glikokortykosteroidy

- leki onkologiczne

- odrębności farmakoterapii chorób układu krążenia u chorych w podeszłym wieku

- wskazania do angiografii aorty i tętnic obwodowych

- chory kardiologiczny z zaawansowaną miażdżycą tętnic obwodowych – specyfika problemu

- zasady kwalifikacji kardiologicznej oraz przygotowania chorych do zabiegów pozasercowych

- zasady postępowania u kobiet w ciąży ze schorzeniami kardiologicznymi

- zasady postępowania z dorosłymi chorymi z wrodzoną wadą serca

- zmiany w zakresie układu krążenia stwierdzane u osób uprawiających sport

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – diabetologia

Cukrzyca

1. Świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2 –diagnostyka i leczenie

2. Świeżo rozpoznana cukrzyca typu 1 - diagnostyka i leczenie kwasicy ketonowej

3. Monitorowanie leczenia cukrzycy.

4. Intensyfikacja leczenia w cukrzycy typu 2 –ćwiczenie 1.

5. Intensyfikacja leczenia w cukrzycy typu 2 –ćwiczenie 2.

6. Wdrażanie insulinoterapii w cukrzycy typu 2 – ćwiczenie 1

7. Wdrażanie insulinoterapii w cukrzycy typu 2 ćwiczenie 2.

8. Leczenie skojarzone w cukrzycy typu 2-ćwiczenie 1.

9. Leczenie skojarzone w cukrzycy typu 2-ćwiczenie 2.

10. Funkcjonalna insulinoterapia w cukrzycy typu 1- ćwiczenie 1.

11. Funkcjonalna insulinoterapia w cukrzycy typu 1–ćwiczenie 2

12. Leczenie za pomocą osobistej pompy insulinowej. Systemy do ciągłego monitorowania glikemii.

13. Pacjent z cukrzycą i chorobą wieńcową

14. Pacjent z zaawansowanymi mikronaczyniowymi powikłaniami cukrzycy. Zespół stopy cukrzycowej.

15. Cukrzyca wtórna-diagnostyka i leczenie.

Otyłość

1. Etiopatogeneza otyłości. Konsekwencje kliniczne.

2. Behawioralne leczenie otyłości.

3. Farmakologiczne leczenie otyłości, kwalifikacja do zabiegów bariatrycznych.

Zaburzenia lipidowe

1. Diagnostyka zaburzeń lipidowych. Etiopatogeneza zaburzeń lipidowych, formy mono i wielogenowe.

2. Konsekwencje kliniczne zaburzeń lipidowych.

3. Profilaktyka zaburzeń lipidowych. Leczenie behawioralne i behawioralne zaburzeń lipidowych.

Zasady rozpoznawania i leczenia hiperurykemii i dny moczanowej.

Diagnostyka i podział osteoporozy. Profilaktyka i leczenie osteoporozy.

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - angiologia

- miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych,

- przewlekłe, ostre i krytyczne niedokrwienie + stopa cukrzycowa,

- skala niedokrwienia wg Fontaine’a i skala Rutherforda,

- zespół Leriche’a,

- tętniak aorty + typy rozwarstwienia,

- choroba Buergera,

- choroba Takayashu

- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – alergologia

Rozpoznanie i leczenie najczęstszych chorób alergicznych:

katar alergiczny, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, choroba posurowicza, alergia pokarmowa, alergia na leki, anafilaksja – przyczyny, zasady postępowania;

Zasady immunoterapii alergenowej

Astma oskrzelowa: występowanie, przebieg, obraz kliniczny, czynniki wyzwalające, diagnostyka, klasyfikacja.

Astma alergiczna i niealergiczna. Astma aspirynowa.

Ocena i monitorowanie ciężkości astmy, zasady przewlekłego leczenie, leczenie zaostrzeń, prewencja, szkoła dla chorych na astmę

Niedobory immunologiczne: patogeneza, objawy kliniczne, leczenie.

Ogólnoustrojowe choroby autoimmunologiczne: pojęcie autoagresji, patogeneza, objawy kliniczne, rozpoznanie.

Zapalne schorzenia naczyń o podłożu immunologicznym: patogeneza, objawy kliniczne, rozpoznanie.

Zasady leczenia schorzeń autoimmunologicznych i zapaleń naczyń

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – hematologia

Anemie

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2017/2018, red.: Gajewski P. i wsp. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017.

2. Herold G.: Medycyna wewnętrzna tom 1-2 - repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Tomasik T., Windak A. Skalska A., Kulczycka-Życzkowska J., Kocemba J.: Elektrokardiografia dla lekarze praktyka. Vesalius, Kraków, 1998.

2. Aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dostępne na stronie http://www.ptkardio.pl

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-diabetologia"

1. „Cukrzyca typu 1 u osób dorosłych” pod red. Bogny Wierusz Wysockiej i Jacka Sieradzkiego, Termedia, 2012.

2. „Diabetologia-kompendium” pod red. Leszka Czupryniaka, Termedia, 2014.

3. „Wielka Interna - Diabetologia” pod red. Dariusza Moczulskiego. Medical Tribune Polska, 2011.

4. „Cukrzyca” pod redakcją prof. Jacka Sieradzkiego, Via Medica, 2015.

5. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego-aktualne dostępne na stronie: http://www.cukrzyca.info.pl

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-alergologia"

1. „Immunologia Kliniczna” red. Prof. M. Kowalski

2. „Choroby alergiczne i astma” red. Prof. J. Małolepszy

3. „Astma oskrzelowa” red. Prof. W. Droszcz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.