Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia szczękowo-twarzowa 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Chir.Szcz.Tw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia szczękowo-twarzowa 1/2
Jednostka: Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1102

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 55 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zapała
Prowadzący grup: Jakub Bargiel, Michał Gontarz, Tomasz Marecik, Paweł Szczurowski, Joanna Szyper-Szczurowska, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała
Strona przedmiotu: https://cmfs.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Po ukończeniu zajęć student posiada umiejętności prawidłowego badania chorego w zakresie twarzy, jamy ustnej i szyi, umiejętność formułowania rozpoznania klinicznego z elementami diagnostyki różnicowej, poprawnie rozpoznaje i klasyfikuje złamanie czaszki twarzowej.

Efekty kształcenia:

Praktyczne umiejętności: student potrafi unieruchomić złamania żuchwy i szczęk wyciągiem międzyszczękowym, zna sposób wykonywania podstawowych wiązań ligaturowych, zna zasady zaopatrywania ran twarzy, potrafi założyć szwy chirurgiczne. W zakresie kompetencji społecznych: okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro, przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych oraz praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności. Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego). Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi pracować w grupie, skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie anatomii, patomorfologii, propedeutyki, chirurgii stomatologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie: 2 kolokwia ( ustne) opracowanie i zaliczenie historii choroby. Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę, odpowiedź ustna

Metody dydaktyczne:

Praca w małej grupie- ćwiczenia kliniczne (na Oddziale, w Poradni, na Bloku Operacyjnym)

Bilans punktów ECTS:

4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa pod red. Prof. dr hab. med. Stanisława B. Bartkowskiego, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996

2. Wybrane zagadnienie z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod red. Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

3. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa pod red. Prof. dr hab. med. Leszka Krysta. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

4. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy ;Tomasz Kaczmarzyk, Jadwiga Stypułkowska, Romana Tomaszewska, Jacek Czopek; Wyd. Kwintesencja, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.