Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM.II-AM2-OL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 2
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WMI-n037-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ochal
Prowadzący grup: Tomasz Danel, Damian Leśniak, Anna Ochal, Tomasz Wawak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

E1 zna podstawowe pojęcia analizy matematycznej: ciągi i szeregi liczbowe, szeregi potęgowe, różniczka funkcji, pochodna cząstkowa i kierunkowa

E2 zna metody badania zbieżności ciągów i szeregów, ciągłości i różniczkowalności funkcji wielu zmiennych

E3 potrafi sprawnie posługiwać się całką podwójną i potrójną funkcji wielu zmiennej, zna ich zastosowanie i znaczenie

E4 potrafi przełożyć na język matematyczny zagadnienia napotykane w różnych działach informatycznych

Wymagania wstępne:

Analiza Matematyczna 1

Forma i warunki zaliczenia:

Student jest oceniany na podstawie punktów uzyskiwanych za kolokwia, kartkówki, aktywność podczas ćwiczeń oraz samodzielne rozwiązywanie zadań. Skalę ocen ustala wykładowca.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład tablicowy, wspomagany prezentacjami

2. Ćwiczenia tablicowe

3. Samodzielne rozwiązywanie zadań matematycznych także wspomagane zastosowaniem programów matematycznych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Informatyka

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej tj. szeregi liczbowe, szeregi potęgowe, ciągłość funkcji wielu zmiennych, rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych.

Pełny opis:

1. Całki niewłaściwe

2. Szeregi liczbowe i potęgowe

3. Granice funkcji wielu zmiennych

4. Ciągłość funkcji wielu zmiennych

5. Pochodne cząstkowe i kierunkowe

6. Różniczka funkcji

7. Wzór Taylora

8. Ekstrema funkcji wielu zmiennych

9. Całki podwójne i potrójne

10. Zastosowania ekstremów i całek

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas "Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2010

2. M. Gewert, Z. Skoczylas "Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2012

3. M. Gewert, Z. Skoczylas "Analiza matematyczna 2. Kolokwia i egzaminy", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2012

Literatura pomocnicza:

1. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 2001

2. A. Birkholc, Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych, wydanie 2, PWN, Warszawa 2002

3. B.P. Demidowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Naukowa Książka, Lublin 1992

4. W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, Warszawa 1986

5. G.M. Fichtenholtz, "Rachunek różniczkowy i całkowy. Tom I, II, III", PWN, Warszawa 1978

6. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa

7. W. Kołodziej "Analiza matematyczna", PWN, Warszawa 1986

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.