Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM.II.WI-OL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WMI-0037-1SO
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kawa
Prowadzący grup: Rafał Kawa, Damian Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Uporządkowana wiedza w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki.

Znajomość podstawowych narzędzi wspomagające pracę informatyka.

Znajomość podstawowych technik konstrukcji algorytmów (strukturalność, modularność, rekurencja)

Znajomość podstawowych struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacje danych liczbowych, tablice, napisy, pliki)

Znajomość podstaw teorii automatów i złożoności obliczeniowej.

Podstawowa wiedza na temat programowania niskopoziomowego.

Umiejętność samodzielnej analizy prostych problem informatycznych.

Zrozumienie niskopoziomowe zasady wykonywania programów.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny z egzaminu pisemnego w udziale odpowiednio 35% i 65%, przy czym obie części muszą być zaliczone. O zaliczeniu ćwiczeń decydują indywidualnie prowadzący ćwiczenia, zaś warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do uzyskania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia:

podstawę stanowi ocena z pisemnych sprawdzianów, zaś uzupełnieniem jest ocena aktywności podczas zajęć i wykonywania prac domowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład w formie prezentacji multimedialnej wspomagany specjalnymi programami dydaktycznymi i filmami

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godzin

Udział w ćwiczeniach - 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 60 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 60 godzin


Łączny nakład pracy studenta: 180 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

informatyka, rok 1

Pełny opis:

Przedmiot stanowi bazę dla pozostałych przedmiotów informatycznych, pomyślany jest jako ogólne wprowadzenie do informatyki. Omawia podstawowe pojęcia i zapoznaje z terminologią używaną w informatyce. Prezentuje specyfikę i metodologię rozwiązywania typowych problemów przy użyciu metod i narzędzi informatycznych.

1. Pojęcia podstawowe informatyki, algorytm i jego zapis.

2. Przykłady typowych, prostych algorytmów.

3. Systemy pozycyjne, algorytmy konwersji.

4. Kodowanie stałopozycyjne, algorytmy działań arytmetycznych.

5. Zapis zmiennopozycyjny, właściwości arytmetyki komputerowej.

6. Zarys teorii informacji, mierzenie, kodowanie, szyfrowanie, kompresja.

7. Struktura logiczna komputera.

8. PMC – przykładowy język wewnętrzny.

9. Języki formalne, zarys lingwistyki matematycznej.

10. Składnia i semantyka języków programowania.

11. Wstęp do teorii automatów, wybrany model maszyny Turinga.

12. Odwrotna Notacja Polska, przykład translacji.

13. Poprawność algorytmów, niezmienniki.

14. Pojęcia podstawowe złożoności obliczeniowej.

15. Zarys historii i kierunki rozwoju informatyki.

Literatura:

Skrypt wykładowcy dostępny w formie elektronicznej,

a ponadto jako uzupełnienie:

1. D.Harel, Algorytmika. Rzecz o istocie Informatyki.

2. N.Wirth, Wstęp do programowania systematycznego.

3. N.Wirth, Algorytmy+Struktury Danych=Programy.

4. W.M.Turski, Propedeutyka informatyki.

5. E.W. Dijkstra, Umiejętność programowania.

6. M.Sysło, Konstrukcje algorytmiczne.

7. A.Szepietowski, Podstawy informatyki.

8. R.Tadeusiewicz, P.Moszner, A.Szydełko, Teoretyczne podstawy informatyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.