Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria oprogramowania i zagadnienia pokrewne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.II-IOZ-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania i zagadnienia pokrewne
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WMI-0037-2SO
Przedmioty dla programu WMI-0118-2SO
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulig
Prowadzący grup: Anna Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Symbol/Efekty kształcenia/Odniesienie do efektów kierunkowych


E1/ Posiada znajomość bieżącego stanu wiedzy i kierunki rozwoju w zakresie metodyki wytwarzania oprogramowania i stosowanych technologii/ K_W01,K_W09/


E2/ Potrafi pozyskiwać wiedzę z dokumentacji i literatury dotyczącej inżynierii oprogramowania/ K_U10, K_K01, K_K02/


E3/ Potrafi w zrozumiały sposób zaprezentować posiadaną wiedzę, oraz brać udział w dyskusji/ K_U11, K_U12, K_U15, K_K03/


E4/ Potrafi posługiwać się materiałami w języku angielskim/ K_U16/

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci otrzymują zaliczenie i ocenę na podstawie obecności na seminarium oraz wygłoszonego referatu. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenie jest wygłoszenie jednego 45 minutowego referatu w semestrze. Referatom wygłaszanym przez studentów towarzyszy dyskusja pod kierunkiem prowadzącego seminarium. Promowane jest uczestnictwo studentów w dyskusji.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na seminarium, przygotowanie i wygłoszenie referatu, udział w dyskusji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

1. Czytanie ze zrozumieniem materiałów w języku angielskim.

2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu.

3. Udział w krytycznej dyskusji i posiadanie własnej opinii.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium (30h - 1 p. ECTS)

Przygotowanie i wygłoszenie referatu (60h - 2 p. ECTS)


W sumie 3 p. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

informatyka, rok 1
matematyka komputerowa, rok 1
informatyka, rok 1
matematyka komputerowa, rok 1

Skrócony opis:

W trakcie seminarium studenci prezentują referaty na tematy związane z inżynierią oprogramowania. Tematyka obejmuje: dobre praktyki programowania, architektury oprogramowania oparte na mikroserwisach, platformy do tworzenia aplikacji WWW, wzorce projektowe dla aplikacji korporacyjnych. Referaty trwają 45 minut (lub, w przypadku trudniejszych tematów 1.5 h) i towarzyszy im dyskusja.

Pełny opis:

Tematyka seminarium dotyczy współczesnych kierunków rozwoju oprogramowania, poruszane są zarówno tematy dotyczące konkretnych technologii, jak i tematy dotyczące procesu wytwarzania oprogramowania.

Literatura:

Materiały (publikacje naukowe, dokumentacja) są udostępnione studentom poprzez platformę PEGAZ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulig
Prowadzący grup: Anna Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Symbol/Efekty kształcenia/Odniesienie do efektów kierunkowych


E1/ Posiada znajomość bieżącego stanu wiedzy i kierunki rozwoju w zakresie metodyki wytwarzania oprogramowania i stosowanych technologii/ K_W01,K_W09/


E2/ Potrafi pozyskiwać wiedzę z dokumentacji i literatury dotyczącej inżynierii oprogramowania/ K_U10, K_K01, K_K02/


E3/ Potrafi w zrozumiały sposób zaprezentować posiadaną wiedzę, oraz brać udział w dyskusji/ K_U11, K_U12, K_U15, K_K03/


E4/ Potrafi posługiwać się materiałami w języku angielskim/ K_U16/

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci otrzymują zaliczenie i ocenę na podstawie obecności na seminarium oraz wygłoszonego referatu. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenie jest wygłoszenie jednego 45 minutowego referatu w semestrze. Referatom wygłaszanym przez studentów towarzyszy dyskusja pod kierunkiem prowadzącego seminarium. Promowane jest uczestnictwo studentów w dyskusji.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na seminarium, przygotowanie i wygłoszenie referatu, udział w dyskusji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

1. Czytanie ze zrozumieniem materiałów w języku angielskim.

2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu.

3. Udział w krytycznej dyskusji i posiadanie własnej opinii.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium (30h - 1 p. ECTS)

Przygotowanie i wygłoszenie referatu (60h - 2 p. ECTS)


W sumie 3 p. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

informatyka, rok 1
matematyka komputerowa, rok 1
informatyka, rok 1
matematyka komputerowa, rok 1

Skrócony opis:

W trakcie seminarium studenci prezentują referaty na tematy związane z inżynierią oprogramowania. Tematyka obejmuje: dobre praktyki programowania, architektury oprogramowania oparte na mikroserwisach, platformy do tworzenia aplikacji WWW, wzorce projektowe dla aplikacji korporacyjnych. Referaty trwają 45 minut (lub, w przypadku trudniejszych tematów 1.5 h) i towarzyszy im dyskusja.

Pełny opis:

Tematyka seminarium dotyczy współczesnych kierunków rozwoju oprogramowania, poruszane są zarówno tematy dotyczące konkretnych technologii, jak i tematy dotyczące procesu wytwarzania oprogramowania.

Literatura:

Materiały (publikacje naukowe, dokumentacja) są udostępnione studentom poprzez platformę PEGAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.