Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie abstrakcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.II-PAB-MK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie abstrakcyjne
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WMI-118-0-UD-4
Przedmioty dla programu WMI-118-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WMI-n037-0-UD-4
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Żelawski
Prowadzący grup: Sylwester Arabas, Maciej Szymczak, Marcin Żelawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:
Symbol Efekty kształcenia Odniesienie do efektów kierunkowych
E1 zna zaawansowane techniki programowania wykorzystujące polimorfizm, szablony i generyki oraz metaprogramowanie K_W06+++, K_W04++, K_W05+
E2 potrafi projektować i implementować oprogramowanie separując uniwersalną konstrukcję algorytmów od ich szczegółów implementacyjnych bez istotnej utraty efektywności i bez konieczności modyfikacji dla nowych zastosowań
K_U09+++, K_U06+Wymagania wstępne:

Zaliczone kursy: Programowanie I, Programowanie II

Forma i warunki zaliczenia:

Student otrzymuje zaliczenie z ćwiczeń na podstawie zadań realizowanych na ćwiczeniach oraz zadań domowych.

Ocena końcowa z kursu jest wyznaczana na podstawie średniej ważonej wyników z ćwiczeń oraz egzaminu. Wagi ustala wykładowca na początku kursu. Pozytywne zaliczenie z ćwiczeń nie jest wymagane do zaliczenia całego kursu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


 • Samodzielnie implementowane zadania programistyczne (E1, E2)

 • Egzamin (E1, E2)


Metody dydaktyczne:


 • Wykład

 • Ćwiczenia w laboratorium komputerowym

 • Samodzielna implementacja zadań programistycznych

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych – 30 godz.

Samodzielna implementacja zadań programistycznych – 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz udział w egzaminie – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 180 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu "Programowanie Abstrakcyjne" jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami programowania wykorzystującymi polimorfizm, szablony i generyki oraz metaprogramowanie.

Pełny opis:

Treści programowe:

 • Wprowadzenie do programowanie abstrakcyjnego
  • Funkcje wirtualne i metody abstrakcyjne
  • Klasy abstrakcyjne i polimorfizm dynamiczny
  • Polimorfizm statyczny w oparciu o szablony
  • Porównanie różnych podejść do programowania abstrakcyjnego
 • Podstawy generyków
  • Funkcje generyczne i szablony funkcji
  • Klasy generyczne i szablony klas
  • Definiowanie i stosowanie generyków
  • Rodzaje parametrów generyków
  • Wartości domyślne parametrów
  • Metody realizacji generyków i związane z tym ograniczenia
  • Ograniczenia na parametry generyków, koncepty
  • Konkretyzacje
  • Specjalizacje
  • Generyki i dziedziczenie
 • Standard Template Library
  • Kontenery
  • Iteratory
  • Algorytmy
  • Obiekty funkcyjne
 • Metody programowania generycznego
  • Klasy cech i wytycznych
  • CRTP
  • Funktory
  • Inteligentne wskaźniki
  • Listy parametrów
 • Metaprogramowanie
  • Kompilator w roli interpretera
  • Konkretyzacja rekurencyjna
  • Zupełność obliczeniowa
  • Optymalizacja rozwijania pętli
  • Szablony wyrażeń
 • Wybrane elementy biblioteki Boost
Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy.

 • Nicolai M. Josuttis, C++ Biblioteka standardowa, Podręcznik programisty, Helion, Gliwice, 2003
 • D. Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis, C++ szablony: Vademecum profesjonalisty, Helion, Gliwice, 2003
 • Andreas Hejlsberg, Scott Wiltamuth, Peter Golde, The C# Programming Language, 2nd Ed., Pearson Education, Inc., Boston, 2006
 • J. Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1997
 • Bruce Eckel, Chuck Allison, Thinking in C++ Edycja polska, T. 2, Helion, Gliwice, 2004.
 • K. Czarnecki, U.W. Eisenecker, Generative Programming, Addison-Wesley, 2000.
 • Bjorn Karlsson, Więcej niż C++, Wprowadzenie do bibliotek Bost, Helion, Gliwice, 2006.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.