Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.II-SP-WKI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki informatyki
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Michał Markiewicz, Dawid Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

E1/Student posiada podstawową wiedzę w zakresie technik programowania rozproszonego/K_W04, K_U09

E2/Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w procesie wytwarzania oprogramowania/K_W03, K_U01

E3/Student umie uczyć się nowych technologii i poznawać nowe narzędzia/K_K03

E4 zna podstawowe pojęcia, zasady i metody kryptografii i kryptoanalizy K_W01+++, K_W02+, K_U01+, K_U02++

E5 zna podstawowe pojęcia, własności i algorytmy kryptografii klucza publicznego K_W01+++, K_W02+, K_U01+, K_U02++

E6 posiada informację o protokołach kryptograficznych K_W01+++, K_W02+, K_U01+, K_U02++

E7: wie na czym polega projektowanie i analiza algorytmu, rozumie pojęcie złożoności obliczeniowej algorytmu i podaje przykłady jej szacowania (K_W01, K_U01)

E8: zna pojęcie problemu trudnego obliczeniowo i wie co to oznacza w praktyce (K_W05)

Forma i warunki zaliczenia:

Student otrzymuje ocenę końcową modułu na podstawie obecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja dydaktyczna.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Materiały dydaktyczne w postaci slajdów są udostępnione w systemie PEGAZ.

Bilans punktów ECTS:

Korzystanie z materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie e-learningowej: 45 godzin (co odpowiada 3 punktom ECTS).

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe paradygmaty programowania rozproszonego i algorytmy rozproszone.

-------------------------------------------

1. Klasyczne (symetryczne) kryptosystemy monoalfabetyczne i polialfabetyczne

2. ENIGMA zasady szyfrowania; historia;

3. DES, AES - informacja

4. Idea klucza publicznego, funkcje jednokierunkowe ; RSA

5. Protokół kryptograficzny – wprowadzenie i przykłady

--------------------------------------------

Podstawy projektowania i analizy algorytmów, problemy obliczeniowo trudne.

Pełny opis:

1. Algorytmy rozproszone: broadcast, traversal, saturation, wybór lidera, algorytmy w przypadku awarii węzła lub łącza.

2. Zdalne obiekty.

3. Przestrzeń krotek.

4. Systemy kolejek.

5. Podejście map-reduce.

------------------------------------------

1. Klasyczne (symetryczne) kryptosystemy monoalfabetyczne i polialfabetyczne

2. ENIGMA zasady szyfrowania; historia;

3. DES, AES - informacja

4. Idea klucza publicznego, funkcje jednokierunkowe ; złożoność obl.

5. RSA; zasady; liczby pseudopierwsze

6. Protokół kryptograficzny – wprowadzenie; Rzut monetą przez telefon; poker telefoniczny; częściowe odkrywanie sekretu; Dowody o wiedzy zerowej

-------------------------------------------

1. Algorytm, złożoność obliczeniowa, notacja "o duże".

2. Przykłady efektywnych algorytmów: sortowanie, wyszukiwanie, problemy grafowe.

3. Trudność obliczeniowa problemów i jej znaczenie praktyczne, redukcja wielomianowa, problemy NP-zupełne.

4. Metody rozwiązywania problemów trudnych.

Literatura:

Materiały dla studentów są udostępnione w systemie PEGAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.