Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wzorce projektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.II-WP-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wzorce projektowe
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WMI-118-0-UD-4
Przedmioty dla programu WMI-118-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WMI-n037-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)


Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Żelawski
Prowadzący grup: Sylwester Arabas, Tomasz Jałocha, Marcin Żelawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

<table

border="1">

Symbol Efekty kształcenia Odniesienie do efektów kierunkowych
E1 zna zaawansowane techniki projektowania wykorzystujące wzorce
projektowe
K_W06++, KW14+
E2 potrafi projektować i implementować oprogramowanie wysoce
elastyczne minimalizując koszty jego modyfikacji w przypadku nowych
zastosowań
KU10++, KU19++
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość projektowania i programowania obiektowego

Forma i warunki zaliczenia:

Student

otrzymuje zaliczenie z ćwiczeń na podstawie zadań realizowanych na

ćwiczeniach oraz zadań domowych.

Ocena końcowa z kursu jest wyznaczana na podstawie średniej ważonej

wyników z ćwiczeń oraz egzaminu. Wagi ustala wykładowca na początku

kursu. Pozytywne zaliczenie z ćwiczeń nie jest wymagane do zaliczenia całego kursu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


 • Samodzielnie implementowane zadania projektowo-programistyczne (E1, E2)

 • Egzamin (E1, E2)


Metody dydaktyczne:


 • Wykład

 • Ćwiczenia w laboratorium komputerowym

 • Samodzielna implementacja zadań projektowo-programistycznych
Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych – 30 godz.

Samodzielna implementacja zadań projektowo-programistycznych – 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz udział w egzaminie – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 180 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie

studentów z rolą wzorców projektowych w projektowaniu złożonego

oprogramowania elastycznego (minimalizacja kosztów modyfikacji

oprogramowania w przypadku nowych zastosowań).

Prezentacja najpowszechniej używanych wzorców projektowych,

analitycznych i architektonicznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

 • Podstawowe pojęcia, nazewnictwo i klasyfikacje wzorców
 • Wzorce architektury
 • Wzorce projektowania obiektowego
 • Wzorce analizy obiektowej
 • Miejsce wzorców i ich systemów w architekturze oprogramowania
Literatura:

Moduł

ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony,

literatura ma charakter pomocniczy.

 • Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku. Helion, 2010
 • A. Shalloway, J.R. Trott, Projektowanie zorientowane obiektowo: wzorce projektowe, Wyd. 2, Helion, 2005
 • M. Fowler, Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion 2005
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.