Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-EP-OL.3e Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Ceglarska, Katarzyna du Vall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1 zna, rozumie i potrafi wytłumaczyć zagadnienia prawne, rozumie znaczenie logiki dla nauk prawnych.

2 zna problemy związane z prawem własności.

3 rozumie przepisy prawne i umowy gospodarcze.

W zakresie umiejętności

1 potrafi rozpoznać obszary prawne w działalności gospodarczej.

2 potrafi łączyć wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną.

W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych


Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, którego formę ustala koordynator modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych).

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 45 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin , co odpowiada 3 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka

Pełny opis:

Prawo jako dziedzina nauki i wiedzy. Istota prawa. Przepis i norma prawna. System prawa. Wykładnia prawa. Luki, domniemania i kolizje prawne. Prawo cywilne na tle innych gałęzi prawa. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne. Zawieranie umów. Przedawnienie roszczeń. Zagadnienia własności, jej nabywania, obciążania i przenoszenia. Stosunki zobowiązaniowe. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa. Podstawowe umowy obrotu powszechnego.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Ceglarska, Katarzyna du Vall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1 zna, rozumie i potrafi wytłumaczyć zagadnienia prawne, rozumie znaczenie logiki dla nauk prawnych.

2 zna problemy związane z prawem własności.

3 rozumie przepisy prawne i umowy gospodarcze.

W zakresie umiejętności

1 potrafi rozpoznać obszary prawne w działalności gospodarczej.

2 potrafi łączyć wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną.

W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych


Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, którego formę ustala koordynator modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych).

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 45 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin , co odpowiada 3 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka

Pełny opis:

Prawo jako dziedzina nauki i wiedzy. Istota prawa. Przepis i norma prawna. System prawa. Wykładnia prawa. Luki, domniemania i kolizje prawne. Prawo cywilne na tle innych gałęzi prawa. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne. Zawieranie umów. Przedawnienie roszczeń. Zagadnienia własności, jej nabywania, obciążania i przenoszenia. Stosunki zobowiązaniowe. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa. Podstawowe umowy obrotu powszechnego.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.