Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konsultacje indywidualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-KI-OM.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Konsultacje indywidualne
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Mazur
Prowadzący grup: Krzysztof Ciesielski, Andrzej Czarnecki, Rafał Czyż, Jacek Dębecki, Tomasz Kania, Piotr Kobak, Marta Kosek, Łukasz Kosiński, Piotr Kościelniak, Marcin Kulczycki, Dominik Kwietniak, Marcin Mazur, Piotr Niemiec, Patryk Pagacz, Anna Pelczar-Barwacz, Szymon Peszat, Leszek Pieniążek, Marcin Pitera, Sławomir Rams, Wojciech Słomczyński, Dawid Tarłowski, Halszka Tutaj-Gasińska, Maciej Ulas, Daniel Wilczak, Michał Wojtylak, Robert Wolak, Dariusz Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, w zakresie umożliwiającym opracowanie i zredagowanie pracy magisterskiej [K_W04, K_W05, K_W06, K_W07].


W zakresie umiejętności:

- potrafi wyrażać treści matematyczne na piśmie, w zakresie umożliwiającym zredagowanie pracy magisterskiej [K_U02],

- potrafi, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki [K_U11].


W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia tematyki związanej z redagowaną pracą magisterską [K_K02],

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, w zakresie umożliwiającym opracowanie i zredagowanie pracy magisterskiej [K_K06],

- prezentuje krytyczną postawę wobec twierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza tych, które nie są poparte logicznym uzasadnieniem [K_K07].

Wymagania wstępne:

Uzyskany wpis na II rok studiów drugiego stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Opracowywanie i redakcja pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Maksymalna dopuszczalna liczba godzin nieobecności: 0. Termin wystawienia oceny: data zwrotu protokołu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności studenta przy opracowywaniu i redakcji pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne.

Bilans punktów ECTS:

Nie dotyczy (brak punktów ECTS).

Grupa treści kształcenia:

Inne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

matematyka

Skrócony opis:

Konsultacje indywidualne z promotorem.

Pełny opis:

Konsultacje indywidualne z promotorem, dotyczące zagadnień naukowych związanych z opracowywaną przez studenta pracą magisterską, a także zasad redakcji i edycji tekstu matematycznego.

Literatura:

Podręczniki, opracowania i artykuły naukowe, związane z tematyką pracy magisterskiej. Literatura niezbędna do opracowania i zredagowania pracy magisterskiej będzie ustalana indywidualnie ze studentem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dumnicki
Prowadzący grup: Krzysztof Ciesielski, Andrzej Czarnecki, Rafał Czyż, Jacek Dębecki, Michał Farnik, Tomasz Kania, Piotr Kobak, Marta Kosek, Łukasz Kosiński, Piotr Kościelniak, Marcin Kulczycki, Dominik Kwietniak, Marcin Mazur, Piotr Niemiec, Barbara Opozda, Patryk Pagacz, Anna Pelczar-Barwacz, Szymon Peszat, Leszek Pieniążek, Marcin Pitera, Zdzisław Pogoda, Sławomir Rams, Wojciech Słomczyński, Dawid Tarłowski, Halszka Tutaj-Gasińska, Maciej Ulas, Daniel Wilczak, Michał Wojtylak, Robert Wolak, Klaudiusz Wójcik, Dariusz Zawisza, Włodzimierz Zwonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, w zakresie umożliwiającym opracowanie i zredagowanie pracy magisterskiej [K_W04, K_W05, K_W06, K_W07].


W zakresie umiejętności:

- potrafi wyrażać treści matematyczne na piśmie, w zakresie umożliwiającym zredagowanie pracy magisterskiej [K_U02],

- potrafi, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki [K_U11].


W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia tematyki związanej z redagowaną pracą magisterską [K_K02],

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, w zakresie umożliwiającym opracowanie i zredagowanie pracy magisterskiej [K_K06],

- prezentuje krytyczną postawę wobec twierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza tych, które nie są poparte logicznym uzasadnieniem [K_K07].

Wymagania wstępne:

Uzyskany wpis na II rok studiów drugiego stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Napisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Maksymalna dopuszczalna liczba godzin nieobecności: 0. Termin wystawienia oceny: data zwrotu protokołu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na podstawie (zaakceptowanej przez promotora) wersji końcowej pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne.

Bilans punktów ECTS:

Nie dotyczy (brak punktów ECTS).

Grupa treści kształcenia:

Inne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

matematyka

Skrócony opis:

Konsultacje indywidualne z promotorem.

Pełny opis:

Konsultacje indywidualne z promotorem, dotyczące zagadnień naukowych związanych z opracowywaną przez studenta pracą magisterską, a także zasad redakcji i edycji tekstu matematycznego.

Literatura:

Podręczniki, opracowania i artykuły naukowe, związane z tematyką pracy magisterskiej. Literatura niezbędna do opracowania i zredagowania pracy magisterskiej będzie ustalana indywidualnie ze studentem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.