Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do środowiska R w finansach i statystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-WŚRFS-OM.1f Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do środowiska R w finansach i statystyce
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

1 Zna typy danych w R. K_W08, K_W09

2 Zna podstawowe procedury graficzne w R. K_W08, K_W09

3 Zna podstawowe struktury programistyczne w R. K_W08, K_W09

4 Zna rodzaje szeregów czasowych w R i ich prezentacje graficzne. K_W08, K_W09

5 Zna podstawowe procedury statystyczne w R. K_W08, K_W09

W zakresie umiejętności

1 Potrafi posługiwać się różnymi typami danych w R. K_U14, K_U15

2 Potrafi prezentować graficznie dane statystyczne w R. K_U14, K_U15

3 Potrafi programować w R używając podstawowych struktur. K_U14, K_U15

4 Umie pobrać oraz zaprezentować dane w postaci szeregów czasowych. K_U14, K_U15

5 Umie zastosować podstawowe procedury statystyczne w R. K_U14, K_U15

W zakresie kompetencji społecznych

1 Potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnego projektu. K_K03

2 Rozumie potrzebę samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego. K_K01, K_K06

3 Rozumie potrzebę krytycznego analizowania danych i programów. K_K02, K_K08Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena pracy indywidualnej (przy komputerze) w czasie zajęć, ocena realizacji projektu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie laboratorium komputerowego.

Bilans punktów ECTS:

Udział w laboratorium – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań / implementacja procedur – 20 godz.

Realizacja projektu – 25 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pakietu R; instalacja, środowisko pracy.

2. Podstawy składni języka R; wektory, macierze, listy, ramki danych.

3. Statystyka opisowa w programie R; graficzna prezentacja danych.

4. Szeregi czasowe w R. Pobieranie i prezentacja danych finansowych.

5. Programowanie w języku R.

6. Symulacje probabilistyczne w R.

7. Podstawowe procedury statystyczne w R.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

1. P. Biecek — Przewodnik po pakiecie R, Wrocław, 2014, GiS.

2. https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

1 Zna typy danych w R. K_W08, K_W09

2 Zna podstawowe procedury graficzne w R. K_W08, K_W09

3 Zna podstawowe struktury programistyczne w R. K_W08, K_W09

4 Zna rodzaje szeregów czasowych w R i ich prezentacje graficzne. K_W08, K_W09

5 Zna podstawowe procedury statystyczne w R. K_W08, K_W09

W zakresie umiejętności

1 Potrafi posługiwać się różnymi typami danych w R. K_U14, K_U15

2 Potrafi prezentować graficznie dane statystyczne w R. K_U14, K_U15

3 Potrafi programować w R używając podstawowych struktur. K_U14, K_U15

4 Umie pobrać oraz zaprezentować dane w postaci szeregów czasowych. K_U14, K_U15

5 Umie zastosować podstawowe procedury statystyczne w R. K_U14, K_U15

W zakresie kompetencji społecznych

1 Potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnego projektu. K_K03

2 Rozumie potrzebę samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego. K_K01, K_K06

3 Rozumie potrzebę krytycznego analizowania danych i programów. K_K02, K_K08Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena pracy indywidualnej (przy komputerze) w czasie zajęć, ocena realizacji projektu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie laboratorium komputerowego.

Bilans punktów ECTS:

Udział w laboratorium – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań / implementacja procedur – 20 godz.

Realizacja projektu – 25 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pakietu R; instalacja, środowisko pracy.

2. Podstawy składni języka R; wektory, macierze, listy, ramki danych.

3. Statystyka opisowa w programie R; graficzna prezentacja danych.

4. Szeregi czasowe w R. Pobieranie i prezentacja danych finansowych.

5. Programowanie w języku R.

6. Symulacje probabilistyczne w R.

7. Podstawowe procedury statystyczne w R.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

1. P. Biecek — Przewodnik po pakiecie R, Wrocław, 2014, GiS.

2. https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.