Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja Kombinatoryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.OK.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0588) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja Kombinatoryczna
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Bosek
Prowadzący grup: Bartłomiej Bosek
Strona przedmiotu: https://bartlomiejbosek.staff.tcs.uj.edu.pl/www/kursy/ok/index.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1) zna współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w wybranych dziedzinach informatyki [K_W12]

2) potrafi pozyskać i czytelnie zaprezentować wiedzę z literatury fachowej [K_18, K_U19, K_K05]

3) zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia [K_K01]

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć opanowane podstawy z dziedziny matematyki, kombinatoryki i algorytmiki. Powinien znać pojęcie dowodu matematycznego i sprawnie posługiwać się formalną notacją matematyczną.


Bierna znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do samodzielnej lektury tekstów naukowych.Forma i warunki zaliczenia:

Student musi wygłosić co najmniej jeden referat.

Oceniana będzie zarówno forma prezentacji jak i znajomość prezentowanego materiału.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

* Wygłaszanie referatów (efekty 1-3)

* Dyskusja na zajęciach (efekty 1-3)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zajęciach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Praca we własnym zakresie – 60 godz.

Łącznie – 90 godz., 3 pkt. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna
informatyka analityczna

Pełny opis:

Jest to seminarium magisterskie, którego tematyka dotyczy optymalizacji kombinatorycznej. W szczególności interesują nas następujące tematy:

1) Skojarzenia w grafach.

2) Pakowanie obiektów na płaszczyźnie.

3) Porządki częściowe, wymiar, szerokość, podziały.

4) Kolorowanie grafów i porządków częściowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Bosek
Prowadzący grup: Bartłomiej Bosek
Strona przedmiotu: http://www.portal.uj.edu.pl/web/tcs/optymalizacja-kombinatoryczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Poznanie najnowszych wyników w dziedzinie optymalizacji kombinatorycznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestniczący w seminarium będzie miał do zaprezentowania dwóch referatów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Evaluation of the course will depend on the number of presented papers.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminarium.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna
informatyka analityczna

Skrócony opis:

Jest to seminarium magisterskie, którego tematyka dotyczy optymalizacji kombinatorycznej.

Pełny opis:

Jest to seminarium magisterskie, którego tematyka dotyczy optymalizacji kombinatorycznej. W szczególności interesują nas następujące tematy:

1) Zaawansowane algorytmy znajdujące skojarzenia w grafach (także dwudzielnych) w przypadkach nieważonych i ważonych krawędzi.

2) Problemy konstruowania on-line skojarzeń w grafach dwudzielnych, AdWords Problem - rozwiązania optymalne, randomizowane.

3) Algorytmiczne aspekty pokrycia uniłańcuchami produktów częściowych porządków.

Literatura:

Potencjalne artykuły są i będą podawane na forum TCS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Bosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.portal.uj.edu.pl/web/tcs/optymalizacja-kombinatoryczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Poznanie najnowszych wyników w dziedzinie optymalizacji kombinatorycznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestniczący w seminarium będzie miał do zaprezentowania dwóch referatów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Evaluation of the course will depend on the number of presented papers.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminarium.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna
informatyka analityczna

Skrócony opis:

Jest to seminarium magisterskie, którego tematyka dotyczy optymalizacji kombinatorycznej.

Pełny opis:

Jest to seminarium magisterskie, którego tematyka dotyczy optymalizacji kombinatorycznej. W szczególności interesują nas następujące tematy:

1) Zaawansowane algorytmy znajdujące skojarzenia w grafach (także dwudzielnych) w przypadkach nieważonych i ważonych krawędzi.

2) Problemy konstruowania on-line skojarzeń w grafach dwudzielnych, AdWords Problem - rozwiązania optymalne, randomizowane.

3) Algorytmiczne aspekty pokrycia uniłańcuchami produktów częściowych porządków.

Literatura:

Potencjalne artykuły są i będą podawane na forum TCS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.