Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paradygmaty Języków Programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.PJP.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Paradygmaty Języków Programowania
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Herman
Prowadzący grup: Grzegorz Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

* zna współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w zakresie języków programowania [K_W12]

* rozumie wpływ architektury komputera na sposób wykonywania programów [K_U11]

* potrafi pozyskiwać informacje z publikacji naukowych w języku angielskim i integrować je [K_U19]

* zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia [K_K01]

Prerekwizyt:

Inżynieria Oprogramowania WMI.TCS.IO.OL
Modele Obliczeń WMI.TCS.MO.OL
Programowanie Niskopoziomowe WMI.TCS.PN.OL
Programowanie Obiektowe WMI.TCS.POB.OL

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość przynajmniej dwóch języków programowania.

Znajomość architektury komputerów x86/64.

Podstawowe informacje na temat procesu kompilacji programów.

Bierna znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do samodzielnej lektury tekstów naukowych.

Sprawne operowanie formalną notacją matematyczną.

W wypadku pracy nad projektem programistycznym, doświadczenie w pracy w zespole.


Mile widziana podstawowa znajomość programowania funkcyjnego (w jakimkolwiek języku).

Forma i warunki zaliczenia:

Możliwe sposoby zaliczenia:

* przygotowanie i wygłoszenie referatu na podstawie publikacji naukowej w języku angielskim

* udział w projekcie informatycznym związanym z projektowaniem języka programowania, lub implementacją kompilatora lub jego części


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W wypadku wygłaszania referatu: ocena zrozumienia przygotowywanego tematu oraz jakości jego prezentacji.


W wypadku udziału w projekcie związanym z językami lub kompilatorami: ocena regularnego i nietrywialnego wkładu w projekt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna
informatyka analityczna

Skrócony opis:

"Paradygmaty Języków Programowania" to seminarium przeznaczone dla osób zainteresowanych projektowaniem i implementacją języków programowania.

Studentów z większym zacięciem teoretycznym zapraszamy do samodzielnego zmierzenia się z najnowszymi wynikami naukowymi w tej dziedzinie (systemy typów, dowodzenie poprawności programów, optymalizacja, paralelizacja, itp.). Zainteresowanym praktyczną stroną tematu proponujemy udział w projekcie informatycznym dotyczącym projektowania języków programowania i implementacji kompilatorów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Herman
Prowadzący grup: Grzegorz Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna
informatyka analityczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.