Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium: Matematyka Stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI_DM.SEM.MS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium: Matematyka Stosowana
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak, Jerzy Ombach, Wojciech Słomczyński
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak, Marcin Mazur, Jerzy Ombach, Wojciech Słomczyński
Strona przedmiotu: http://www2.im.uj.edu.pl/katedry/K.M.S./
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- zna wybrane zagadnienia związane z zastosowaniami matematyki, w zakresie niezbędnym do wygłoszenia referatu [K_W04, K_W06, K_W07, K_W09].


W zakresie umiejętności:

- potrafi opracować i wygłosić referat o tematyce związanej z zastosowaniami matematyki [K_U02, K_U11, K_U13, K_U15].


W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu lub uzupełnieniu własnego zrozumienia danego tematu [K_K02, K_K06, K_K07].

Wymagania wstępne:

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantów oraz studentów specjalności teoretycznej studiów II stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą do wystawienia oceny jest aktywny udział w zajęciach oraz wygłoszenie referatu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Referat wygłoszony przez studenta.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Referat przygotowany i wygłoszony przez studenta; dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

Na bilans punktów ECTS składają się następujące aktywności: udział w seminarium, studiowanie literatury i konsultacje, przygotowanie referatu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Matematyka, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Tematykę seminarium stanowią (szeroko rozumiane) zagadnienia z zakresu zastosowań matematyki w różnych dziedzinach nauki.

Pełny opis:

Tematykę seminarium stanowią (szeroko rozumiane) zagadnienia z zakresu zastosowań matematyki, w tym: metod statystycznych, metod numerycznych, teorii optymalizacji, analizy danych, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, matematyki wyborczej.

Literatura:

Podręczniki, opracowania i artykuły naukowe, związane z tematyką seminarium. Literatura niezbędna do przygotowania referatu będzie ustalana indywidualnie ze studentem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.