Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań naukowych - badania ilościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT-MbnBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań naukowych - badania ilościowe
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem nauczania jest nabycie umiejętności czytania prac naukowych w odniesieniu do różnych rodzajów ilościowych badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk o zdrowiu oraz zrozumienie ograniczeń w wiarygodności i znaczeniu wyników, które wynikają z rodzaju wykonanego badania.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

•Ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ilościowych badań w dziedzinie nauk o zdrowiu.

•Zna metody oceny rozpowszechnienia chorób

i zagrożeń zdrowia populacji.

•Zna metody oceny związków między wybranymi czynnikami a stanem zdrowia.

W zakresie umiejętności:

•Potrafi samodzielnie precyzyjnie uzupełniać wiedzę

w celu pełnego zrozumienia treści i zasadniczego przesłania publikacji naukowej.

•Potrafi krytycznie ocenić i przedyskutować jakość istniejących dowodów naukowych.

W zakresie kompetencji społecznych:

•Rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy

i poszerzania umiejętności badawczych.


Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki poruszanej w analizowanych publikacjach, na poziomie umożliwiającym zrozumienie treści i głównego przesłania publikacji naukowej

(w oparciu o podaną i samodzielnie dobraną literaturę).


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin. Na ocenę końcową składa się:

1)Ocena czynnego udziału w seminarium – 60%

2)Wynik egzaminu ustnego – 40%

Dopuszczenie do egzaminu oparte jest na zaliczeniu seminariów, które wynika z aktywnej obecności na zajęciach.

Wiedza

Ocena 2: nie potrafi odpowiedzieć na pytania

Ocena 3: udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym

Ocena 4: udziela odpowiedzi, ale nie w pełnym zakresie tematu

Ocena 5: zna większość odpowiedzi na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień

Umiejętności i kompetencje społeczne:

Ocena 2: nie potrafi przygotować/przedyskutować materiału

Ocena 3: przygotowuje i dyskutuje zagadnienia na poziomie podstawowym

Ocena 4: przygotowuje, dyskutuje oraz dokonuje interpretacji

Ocena 5: przygotowuje, dyskutuje wraz z krytyczną oceną zagadnienia

W przypadku trudności z zakwalifikowaniem do ww. kategorii dopuszczalne jest stosowanie ocen 3,5 oraz 4,5

Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza – egzamin, odpowiedzi ustne na seminariach

Umiejętności, kompetencje społeczne – aktywny udział

w dyskusji.


Metody dydaktyczne:

Praca własna, moderowana dyskusja

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS – praca własna

1 ECTS – seminarium


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.