Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do współpracy naukowej w projektach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT-Pdwnwpm Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do współpracy naukowej w projektach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zwiększenie wiedzy dotyczącej możliwości budowania własnej sylwetki naukowej rozpoznawalnej w środowisku międzynarodowym, będącej podstawą nawiązywania kontaktów naukowych skutkujących zaproszeniem do udziału w projektach.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

•Doktorant po ukończeniu kursu wie, które z sieci naukowych są najkorzystniejsze do zaistnienia w nich

•Doktorant zna wymagania dotyczące budowania zespołów projektowych i ma wiedzę jaką rolę może w nich pełnić.

W zakresie umiejętności:

•Doktorant potrafi zaprezentować się w naukowych sieciach.

•Doktorant potrafi poruszać się w sieciach naukowych i zbudować swój wizerunek

•Doktorant potrafi posługiwać się komunikatorami naukowymi.

W zakresie kompetencji społecznych:

•Doktorant wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu.


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego i podstawowych zagadnień związanych ze zdobywaniem finansów na badania naukowe.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

1.Ocena aktywności na zajęciach dokonana przez prowadzącego.

2.Ocena jakości przygotowanego projektu.

Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1.Obserwacja aktywności na zajęciach

2.Zaprogramowanie ścieżki osiągnięcia własnej współpracy z międzynarodową grupą, zgodną z własnymi zainteresowaniami.


Metody dydaktyczne:

Seminarium, wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe z użyciem komputera, dyskusja w grupach.

Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 15 godz.

Praca własna (przygotowanie prezentacji): 15 godz.

Łącznie: 1 ECTS


Pełny opis:

1. Umiejętności i wymagania potrzebne do zbudowania własnej sylwetki badacza.

2. Promocja własnej osoby a marketing naukowy.

3. Zespoły projektowe i ich organizowanie.

4. Definiowanie własnej roli w zespole badaczy.

5. Rola komunikatorów internetowych w tworzeniu sieci powiązań naukowych.

6. Budowanie kontaktów międzynarodowych w oparciu o ORCID (Open Researcher and Contributor ID), ResearchGate, Academia.eu, Baza Polon.

7. Charakterystyka wydarzeń naukowych – jako element budowania osobistych własnych naukowych sieci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dział Programów Badawczych, Sekcja ds. Programów Międzynarodowych UJ: Projekt międzynarodowy – pierwsze kroki. UJ Kraków 2010.

2. Kulczycki E.: Warsztat badacza. (http://ekulczycki.pl)

3. IPMA Polska (International Project Management Association) (http://ipma-student.pl; http://ipma.pl

4. PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) – Projekty w sterowanym środowisku. (https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2)

5. Wirkus M., Lis A. (red.): Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Difin SA Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE SA Warszawa 2012.

2. Strony internetowe Academia.edu, researchgate.net.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.