Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyczny przegląd piśmiennictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT.-Kpp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczny przegląd piśmiennictwa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem nauczania jest nabycie biegłości w ocenie wiarygodności i znaczenia opublikowanych wyników badań naukowych (poziom zaawansowany).

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• Ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą konstrukcji oryginalnej publikacji naukowej

• Ma ugruntowaną wiedze dotyczącą rodzajów badań naukowych oraz ograniczeń jakie się wiążą z doborem rodzaju badania

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wybrać zagadnienie do konstruktywnej dyskusji w grupie.

• Potrafi przygotować i przeprowadzić moderowaną dyskusję w grupie na wybrany temat.

• Potrafi wskazać literaturę niezbędną do udziału w dyskusji.

• Potrafi podsumować dyskusję a wnioski z dyskusji opracować w formie raportu.

• Potrafi wskazać ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie opublikowanych wyników badań naukowych, które wynikają z zastosowanego rodzaju badania naukowego oraz z użytych metod badawczych.

W zakresie kompetencji społecznych:

• Wykazuje otwartość na opinie i poglądy osób o różnym rodzaju i stopniu profesjonalnego przygotowania.

• Rozumie korzyści z pracy zespołowej.


Wymagania wstępne:

- Posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie specjalistycznym w zakresie wybranego problemu z dziedziny nauk o zdrowiu.

- Posiada umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy.

- Posiada umiejętność oceny jakości opracowań naukowych (wg zasad EBM).

- Posiada umiejętność pracy w grupie.

- Posiada umiejętność sporządzania raportu z dyskusji.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Ocena przygotowania i prowadzenia dyskusji oraz udziału w dyskusji na seminarium, według następującej skali:

Ocena 2: nie potrafi przygotować, przeprowadzić i podsumować dyskusji

Ocena 3: przygotowuje, przeprowadza i podsumowuje dyskusję w stopniu zadowalającym

Ocena 4: przygotowuje, przeprowadza i podsumowuje dyskusję w stopniu dobrym

Ocena 5: przygotowuje, przeprowadza i podsumowuje dyskusję w stopniu wybitnym

W przypadku trudności z zakwalifikowaniem do ww. kategorii dopuszczalne jest stosowanie ocen 3,5 oraz 4,5

Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Umiejętności, kompetencje społeczne –zaliczenie w oparciu o:

- ocenę przygotowania i prowadzenia dyskusji

- ocenę udziału w dyskusji


Metody dydaktyczne:

Praca własna, moderowana dyskusja

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS – praca własna

1 ECTS – seminarium


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.