Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty kształtowania bezpieczeństwa w relacjach pacjent - personel medyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT.-Pakbrppm Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty kształtowania bezpieczeństwa w relacjach pacjent - personel medyczny
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem nauczania jest wprowadzenie doktorantów w tematykę prawnych uwarunkowań kształtowania bezpiecznych relacji personelu medycznego i pacjentów, w szczególności prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi i zwierząt oraz realizacja wskazanych efektów kształcenia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

•Doktorant zna podstawowe zasady określone na gruncie regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków personelu medycznego oraz prowadzenia badań naukowych (na ludziach i zwierzętach oraz skutki prawne ich naruszania, w tym zasady dotyczące dobrej praktyki badań klinicznych („Good Clinical Practice”).

W zakresie umiejętności:

•Doktorant potrafi samodzielnie zidentyfikować

i zinterpretować przepisy dotyczące praw i obowiązków personelu medycznego, poszczególnych kategorii badań oraz właściwie je zastosować, uwzględniając zasady „GCP” w odniesieniu do badań klinicznych.

W zakresie kompetencji społecznych:

•Doktorant w relacji pacjentów oraz do procesów badawczych wykazuje postawę akceptacji i szacunku dla obowiązującego prawa oraz podporządkowania się wynikającym z nich nakazom oraz do wypracowywania wyników badań w zgodzie z zasadami „GCP”.


Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z etycznymi aspektami badań i ich uwarunkowaniami w sferze nauk z dziedziny prawa, filozofii i etyki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenie przygotowania do seminarium: znajomość poleconych źródeł, literatury, merytoryczne przygotowanie do dyskusji.

Metody dydaktyczne:

Część pierwsza: wprowadzenie do tematyki każdego seminarium w formie krótkich interaktywnych wykładów.

Cześć druga: dyskusja w oparciu o polecone materiały i źródła prawne, omówienie „case study” ilustrującego analizowane zagadnienie, omówienie przykładu „GCP”.


Bilans punktów ECTS:

Seminarium wraz z przygotowaniem: (ECTS=1)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.