Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publikacja i prezentacja naukowa cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT.-Pipn2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publikacja i prezentacja naukowa cz.2
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Andrzej Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem nauczania jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej konstrukcji oryginalnej publikacji naukowej oraz nabycie umiejętności przygotowania krótkiej prezentacji naukowej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

•Zna podstawowe zasadny konstrukcji publikacji naukowej.

W zakresie umiejętności:

•Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację naukową.

W zakresie kompetencji społecznych:

•Wykazuje otwartość na opinie i poglądy osób o różnym stopniu profesjonalnego przygotowania.

•Rozumie i potrafi przekazać otoczeniu korzyści wynikające z dobrze przygotowanego opracowania naukowego.


Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca rodzajów badań i metod badań naukowych.

Znajomość programu Word

Znajomość programu PowerPoint


Forma i warunki zaliczenia:

Po semestrze IV zaliczenie. Po semestrze V - Zaliczenie z oceną. Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji naukowej 100%

Ocena przez prowadzącego według poniższej skali:

Ocena 2: nie potrafi przygotować i przeprowadzić prezentacji naukowej

Ocena 3: przygotowuje, przeprowadza prezentację naukową

w stopniu zadowalającym

Ocena 4: przygotowuje, przeprowadza prezentację naukową

w stopniu dobrym

Ocena 5: przygotowuje, przeprowadza prezentację naukową

w stopniu wybitnym

W przypadku trudności z zakwalifikowaniem do ww. kategorii dopuszczalne jest stosowanie ocen 3,5 oraz 4,5


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowanej prezentacji naukowej

Metody dydaktyczne:

Praca własna, moderowana dyskusja, zajęcia z komputerem

Bilans punktów ECTS:

Aktywność na seminarium 1 ECTS

Przygotowanie i ocena prezentacji 1 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.